Công tác quản lý và sử dụng ngân sách tại các trường học: PTDTBT-TH Keo Lôm; PTDTBT-TH Sam Măn; PTDTBT-THCS Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông

Thời gian đăng: 12/23/2022 9:44:54 AM

UBND huyện Điện Biên Đông

Thông báo khác:
 • Thông báo về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
 • Kế hoạch Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thì địch lần thứ 3 năm 2023
 • Kế hoạch tham gia Lễ hội Hoa Ban năm 2023
 • Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông năm 2023
 • Điều lệ các nội dung thi và giao lưu tại Hội xuân Quý Mão năm 2023
 • Công tác quản lý và sử dụng ngân sách tại các trường học: PTDTBT-TH Keo Lôm; PTDTBT-TH Sam Măn; PTDTBT-THCS Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông
 • Công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực Hộ tịch tại Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
 • Công khai quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện
 • Kế hoạch tổ chức Hội xuân Qúy Mão năm 2023
 • Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Điện Biên Đông
 • 1-10 of 90<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang