Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Khẩu trang điện tử BLUEZONE

Thời gian đăng: 8/5/2020 2:53:47 PM

Thông báo khác:
 • Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
 • Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
 • Thông báo V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
 • Thông báo V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
 • Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện Điện Biên Đông
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông
 • Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện Điện Biên Đông
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông
 • Thông báo về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
 • Kế hoạch Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thì địch lần thứ 3 năm 2023
 • 11-20 of 108<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang