Mời dự phiên họp trực tuyến thành viên UBND huyện tháng 10/2021

Thời gian đăng: 11/2/2021 2:36:13 PM

UBND huyện Điện Biên Đông

Thông báo khác:
 • Thông báo V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
 • Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện Điện Biên Đông
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông
 • Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện Điện Biên Đông
 • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông
 • Thông báo về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
 • Kế hoạch Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thì địch lần thứ 3 năm 2023
 • Kế hoạch tham gia Lễ hội Hoa Ban năm 2023
 • Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông năm 2023
 • Điều lệ các nội dung thi và giao lưu tại Hội xuân Quý Mão năm 2023
 • 11-20 of 105<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang