Mời họp tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định thành lập BTC; khung diễn tập; Kế hoạch diễn tập; phương án; kế hoạch thực hiện diễn tập; Thông báo phân công nhiệm vụ; Kế hoạch điều hành; kế hoạch hiệp đồng diễn tập Ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Điện Biên Đông năm 2021

Thời gian đăng: 11/1/2021 8:15:04 AM

UBND huyện Điện Biên Đông

 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • Số/Ký hiệu: 547/BC-UBND
  Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang