Mời họp thống nhất nội dung kỳ họp thứ 10 HĐND huyện

Thời gian đăng: 11/27/2019 4:29:37 PM

HĐND huyện Điện Biên Đông

Thông báo khác:
 • Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện Điện Biên Đông
 • Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông
 • Thông báo về việc công khai TTHC tại Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.
 • Kết luận thanh tra trách nhiệm của của Chủ tịch UBND xã Phình Giàng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
 • Kế hoạch truyền thông mô hình Đề án 06 và tư duy đổi mới năm 2023
 • Công khai, không công khai TTHC trong lĩnh vực Hộ tịch tại quyết định 698/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
 • Về việc công bố, công khai Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
 • Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
 • Thông báo Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên
 • : Thông báo công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên
 • 1-10 of 108<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang