Kiểm tra công tác Thi đua - Khen thưởng tại huyện Điện Biên Đông

Thời gian đăng: 10/8/2021 4:41:04 PM

Trong 2 ngày 07 - 08/10, Đoàn Kiểm tra của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh do đồng chí Bùi Thị Quế Anh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Điện Biên Đông.

IMG_1558.jpg

  Đoàn kiểm tra thực tế và thăm mô hình tại xã Mường Luân

Thời gian qua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Điện Biên Đông luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng. Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện đều ban hành các kế hoạch, công văn chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng ở các đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn. Các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tỉnh phát động đã được các ngành, các cấp hưởng ứng tích cực bằng nhiều hình thức thi đua sôi nổi, thiết thực, tạo được sự lan tỏa rộng khắp trên nhiều lĩnh vực. Tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, huyện Điện Biên Đông có 3 xã được công nhận cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 xã đạt trên 10 tiêu chí, 2 xã đạt 9 tiêu chí, 4 xã đạt 8 tiêu chí, 01 xã đạt 7 tiêu chí. Bình quân đạt 10,46 tiêu chí/xã. Thực hiện tốt chuyên đề thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", huyện đã trích kinh phí trợ cấp cho các hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà ở, cùng với nhiều chính sách tín dụng ưu đãi giúp người dân phát triển kinh tế. Đến nay, toàn huyện còn trên 6.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 45,22%, trung bình giảm từ 4 - 5 % /năm.

thi-dua-khen-thuong-33443.jpg

  Đoàn Kiểm tra làm việc tại UBND huyện Điện Biên Đông

Sau khi nghe báo cáo và những đề xuất kiến nghị của huyện trong việc triển khai thực hiện công tác thi đua - khen thưởng trong 02 năm 2020 - 2021, kiểm tra thực tế tại UBND xã Mường Luân và thăm mô hình phát triển kinh tế của gia đình nông dân Lò Văn Thinh tại bản Pa Pao 1, xã Mường Luân. Đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả mà huyện đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm, phát động phong trào chuyên đề tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của huyện; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và kịp thời biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện tại các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Đoàn cũng trao đổi một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, đưa công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, trở thành công việc thường xuyên, liên tục có tác động tích cực, lan tỏa trong việc khuyến khích cán bộ và Nhân dân trong toàn huyện thi đua vượt khó, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao cũng như trong lao động, sản xuất./.

Nguồn tin: Lan Anh

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang