Ban Kinh tế - Xã hội thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa VI

Thời gian đăng: 12/14/2021 4:31:04 PM

Chiều ngày 13/12, đồng chí Đinh Thị Bích - UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chủ trì cuộc họp thẩm tra nội dung các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

267667038_4503333936444472_8935866945152435344_n.jpg

Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Phương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Vũ Ngọc Hoành - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Ban QLDA các công trình huyện; Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc - phòng an ninh năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2021, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022; Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án San ủi mặt bằng phục vụ di chuyển các hộ dân khu vực đầu nguồn hồ nước sinh hoạt thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông (giai đoạn 1); Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường năm 2021,...

Các đại biểu cơ bản đồng tình với kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung trong báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc - phòng an ninh năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022 và phân bổ chi tiết kế đầu tư công năm 2022; bổ sung số liệu đánh về công tác bảo vệ môi trường năm 2021; làm rõ một số nội dung trong phương án phân bổ vốn cho các công trình tiếp chi, khởi công mới bằng nguồn vốn sự nghiệp…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Bích - UVTT, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu để nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo quy định./.

Nguồn tin: Ngọc Bích

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang