Cải cách hành chính ở Điện Biên Đông

Thời gian đăng: 9/12/2022 3:04:39 PM

ĐBP - Năm 2021, huyện Điện Biên Đông đạt 81,93% điểm chỉ số cải cách hành chính (CCHC), xếp thứ 4/10 đơn vị cấp huyện, tăng 3 bậc so với năm 2020 trên bảng xếp hạng chỉ số CCHC của tỉnh. Để có được kết quả này, UBND huyện Điện Biên Đông đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, coi công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

.

Cán bộ bộ phận “Một cửa” UBND xã Na Son (huyện Điện Biên Đông) tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân trên địa bàn.

Ông Lò Đại Nghĩa, Trưởng phòng Nội vụ huyện Điện Biên Đông cho biết: Ngay từ đầu năm 2021, UBND huyện đã ban hành kế hoạch CCHC trên địa bàn, trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác CCHC. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức các nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả thường xuyên về UBND huyện. Đồng thời, Văn phòng HĐND -UBND huyện tham mưu ban hành kế hoạch phù hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đảm bảo chế độ báo cáo CCHC hàng quý đầy đủ để tổng hợp gửi về UBND tỉnh đúng hạn. UBND huyện duy trì và phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ CCHC của huyện.

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị hành chính đã cập nhật thường xuyên, kịp thời các quyết định của UBND tỉnh về việc công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã; niêm yết, công khai đầy đủ tất cả TTHC cấp huyện, TTHC cấp xã tại bộ phận “một cửa” và trên trang thông tin điện tử của huyện. Việc giải quyết TTHC của người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo cơ chế “một cửa”, một cửa liên thông hiệu quả, đúng hẹn. Tại bộ phận “một cửa” đã tiến hành niêm yết, công khai thủ tục hành chính theo quy định tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị. Năm 2021, bộ phận “một cửa” thuộc Văn phòng HĐND - UBND huyện Điện Biên Đông đã giải quyết  1.771 TTHC theo dịch vụ công trực tuyến. Trong năm không có tổ chức và cá nhân nào phản ánh, kiến nghị về các quy định thủ tục hành chính.

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là nội dung quan trọng được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, năm 2021, UBND huyện Điện Biên Đông đã tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 13/13 phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện đều được trang bị máy tính, tỷ lệ kết nối mạng tại các cơ quan đơn vị cấp huyện và cấp xã đạt 100%. 100% văn bản chỉ đạo của UBND huyện tới các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn dưới dạng điện tử đã giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ. Đến nay 100% cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị trấn đã sử dụng thành thạo chữ ký số. Hệ thống phòng họp trực tuyến cấp huyện được duy trì và phát huy thường xuyên giúp nâng cao hiệu quả trong quản lý điều hành. Hiện nay 14/14 xã, thị trấn đã có phòng họp trực tuyến. Tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong năm đạt 100%.

Ông Lò Văn Hải, người dân thị trấn Điện Biên Đông cho biết: Mỗi khi đến bộ phận “Một cửa” thị trấn hoặc bộ phận “Một cửa” của văn phòng HĐND - UBND huyện, tôi đều được cán bộ tiếp đón niềm nở, hướng dẫn cụ thể, tận tình. Ở đây có bảng niêm yết TTHC dễ tra cứu. Các TTHC được giải quyết qua bộ phận “một cửa” đều đúng hạn hoặc trước hạn. Sau khi thực hiện xong TTHC mình cần, tôi luôn dành thời gian tìm hiểu về thành phần hồ sơ, quy định của các TTHC khác và đều được cán bộ bộ phận “một cửa” hướng dẫn nhiệt tình.

Đánh giá về kết quả CCHC của huyện Điện Biên Đông, ông Vũ Minh Hồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Huyện Điện Biên Đông thuộc tốp các đơn vị cấp huyện thực hiện tốt công tác CCHC năm 2021. Mục tiêu cốt lõi của công tác CCHC là để người dân, tổ chức, doanh nghiệp hài lòng, thỏa mãn khi tiến hành giải quyết TTHC, năm 2021 UBND huyện Điện Biên Đông đã thực hiện tốt điều đó. Đơn cử như, có 98,33% người dân rất hài lòng về nơi ngồi chờ tại cơ quan giải quyết TTHC; 97,78% người dân rất hài lòng về sự đầy đủ trang thiết bị của các cơ quan giải quyết TTHC; 98,34% người dân hài lòng về mức độ hiện đại của trang thiết bị tại các cơ quan giải quyết TTHC; 98,89% người dân hài lòng về tiêu chí niêm yết công khai đầy đủ các quy định TTHC; 97,22% người dân hài lòng về thời hạn giải quyết ghi trong giấy hẹn đúng quy định.

Bài, ảnh: Nhật Phương

Nguồn tin: http://www.baodienbienphu.info.vn/

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang