Hội nghị thông qua Biên bản kiểm tra công tác CCHC năm 2021

Thời gian đăng: 9/16/2021 5:04:42 PM

Thực hiện Kế hoạch số 1529/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về kiểm tra công tác CCHC Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021; Văn bản số 04/CVĐKTr ngày 07/8/2021 của Đoàn kiểm tra số 3 V/v thực hiện kiểm tra công tác CCHC và phân cấp quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, chiều ngày 16/9/2020, Đoàn kiểm tra của tỉnh đã tổ chức hội nghị Thông qua Biên bản kiểm tra công tác CCHC năm 2021 tại UBND huyện Điện Biên Đông. Đồng chí Đỗ Xuân Toán - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị; Làm việc với Đoàn kiểm tra có Lãnh đạo UBND huyện, Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác CCHC các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Thành viên Tổ công tác đôn đốc, kiểm tra CCHC huyện theo Quyết định 575/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND huyện; Lãnh đạo, công chức, viên chức (bộ phận chuyên viên, một cửa) Văn phòng HĐND-UBND huyện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe công bố dự thảo Biên bản kết luận kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC và phân cấp quản lý Nhà nước năm 2021 tại UBND huyện Điện Biên Đông của Đoàn kiểm tra, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề Đoàn kiểm tra nêu ra.

IMG_1111.JPG

IMG_1122.JPG

IMG_1113.JPG

IMG_1119.JPG

Đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia thảo luận

Theo Biên bản kết luận của Ðoàn kiểm tra, huyện Điện Biên Đông đã quan tâm chỉ đạo thực hiện niêm yết, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng HĐND - UBND huyện, UBND các xã thuộc huyện đảm bảo theo quy định tại Chương III, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo theo quy định về trình tự thực hiện, thời hạn giải quyết, thành phần hồ sơ… Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác CCHC và phân cấp quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện vẫn còn một số sai sót nhất định, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh kịp thời những sai sót.

IMG_1132.JPG

Kết luận tại buổi công bố, ông Đỗ Văn Toán - Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị huyện khẩn trương chấn chỉnh các tồn tại, khuyết điểm trong công tác CCHC và phân cấp quản lý Nhà nước; tiếp tục quan tâm sát sao cải cách mạnh mẽ tài chính công theo hướng đảm bảo công khai minh bạch; sớm công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử của huyện; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đền án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tăng cường thực hiện cung cấp các dịch vụ công mức độ 3,4 theo quy định...

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang