Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 và họp về phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian đăng: 6/1/2021 2:38:27 PM

Sáng 01/6, tại phòng họp trực tuyến 3A, Trụ sở HĐND-UBND huyện, đồng chí Bùi Ngọc La - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã chủ trì phiên họp trực tuyến công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026) và nghe các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

IMG_0881.JPG

Tham dự phiên họp trực tuyến tại điểm cầu huyện có đại diện thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện; thành viên BCĐ, UBBC huyện; thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND xã, thị trấn; Lãnh đạo UBND xã, thị trấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, thị trấn; thành viên BCĐ, UBBC xã, thị trấn; thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã, thị trấn.

Trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đã thành công tốt đẹp. Căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện, Ủy ban bầu cử huyện đã ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Điện Biên Đông khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026) theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện.

IMG_0887.JPG

Tại phiên họp đồng chí Lò Đại Nghĩa-Trưởng phòng Nội vụ huyện thông qua Nghị quyết số 54/NQ-UBBC ngày 28/5/2021 của Ủy ban bầu cử huyện về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Điện Biên Đông khóa VI (nhiệm kỳ 2021-2026) theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện. Theo đó, huyện Điện Biên Đông có 07 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, tỷ lệ số cử tri tham gia bỏ phiếu tại các đơn vị bầu cử đều đạt 99,46% trở lên; kết quả, HĐND huyện Điện Biên Đông đã bầu được 34 đại biểu HĐND huyện VI nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại phiên họp, đồng chí Cà Văn Nội - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện (cơ quan thường trực BCĐ) báo cáo kết quả phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt, các đối tượng đi từ vùng dịch về, các trường hợp tiếp xúc gần (F1, F2, F3) đều được theo dõi, khai báo y tế, lấy mẫu bệnh phẩm và cách ly theo đúng quy định. 12/14 xã, thị trấn báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn; BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kiểm soát tốt các đối tượng đi từ vùng dịch về và các trường hợp có tiếp xúc gần (F1, F2, F3) đều được theo dõi, khai báo y tế, lấy mẫu bệnh phẩm và cách ly theo đúng quy định. Ngoài các chốt kiểm dịch của tỉnh, huyện, một số xã cũng đã thành lập các chốt kiểm dịch của xã để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

IMG_0883.JPG

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bùi Ngọc La yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; thành viên BCĐ Covid-19 huyện; UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm một số nội dung như: Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn căn cứ Biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn chậm nhất là ngày 02/6/2021 (10 ngày sau ngày bầu cử). Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Thông báo số 203-TB/TU ngày 28/5/2021 của BTV Tỉnh ủy Điện Biên tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (ngày 28/5/2021); Thông báo số 207-TB/HU ngày 29/5/2021 của BTV Huyện ủy Điện Biên Đông tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 (ngày 28/5/2021) và các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện có liên quan. Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19 để phát triển kinh tế-xã hội nhưng phải kiểm soát tốt dịch bệnh. Chủ động sẵn sàng các phương án, kịch bản ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” để không bị động, lúng túng khi có tình huống dịch bệnh xảy ra. Thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo: Huyện lo cho huyện, xã lo cho xã, thôn bản lo cho thôn bản, từng người dân chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và vì sức khỏe của cộng đồng… thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K trong phòng chống dịch của Bộ Y tế…

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang