Đoàn giám sát HĐND huyện làm việc với UBND huyện

Thời gian đăng: 11/28/2019 4:16:15 PM

Ngày 28/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Lò Văn Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tổ chức cuộc họp để thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát “Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 10/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, về phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 - 2020”. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

IMG_0292.JPG

Toàn cảnh buổi làm việc.

          Theo báo cáo, trong giai đoạn từ năm 2017 - 2020, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết được các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Ban chỉ đạo được thành lập, ban hành chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật và đạt được một số kết quả tích cực như đàn bò có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15,65%/năm, vượt 6,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; diện tích trồng cỏ chăn nuôi hàng năm đều tăng vượt 136,6%; tổng số hộ có chuồng nuôi gia súc là 9.069 hộ, đạt 100% trên tổng số hộ chăn nuôi, vượt 154,1% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc được quan tâm thực hiện,... 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi và phòng trừ bệnh cho vật nuôi còn hạn chế, tình trạng thả rông gia súc còn phổ biến ở một số xã, chưa có sự liên kết trong việc giới thiệu tìm đầu ra cho sản phẩm, hình thức chăn nuôi với quy mô nhỏ, ... 

Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận, bổ sung thêm một số ý vào dự thảo báo cáo và phân tích nguyên nhân, khó khăn gặp phải và đề ra hướng giải quyết.

IMG_0293.JPG

          Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Lò Văn Sơn - Phó Chủ tịch HĐND huyện tiếp thu ý kiến của các đại biểu và đề nghị các cơ quan, ban, ngành có liên quan chỉnh sửa, bổ sung vào báo cáo. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết 07, tăng cường chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Mặt trậnTổ quốc và các hội đoàn thể thường xuyên quan tâm đến công tác vận động, tuyên truyền người dân phòng chống đói rét, chuẩn bị thức ăn dự trữ cho gia súc...

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • Số/Ký hiệu: 547/BC-UBND
  Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang