Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với UBND huyện về thực hiện đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng giai đoạn 2016 - 2020

Thời gian đăng: 10/12/2021 4:20:01 PM

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”, ngày 12/10, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Điện Biên Đông. Đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

IMG_1170.JPGĐồng chí Bùi Ngọc La- Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV tại buổi giám sát

Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó,trong giai đoạn 2016 - 2020 tổng kế hoạch vốn đã giao là 607.575 triệu đồng, tổng vốn đã thực hiện giải ngân là 558.414 triệu đồng, đạt 91,91% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao; tổng số dự án đã được phê duyệt quyết toán là 196 công trình; công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - Dự toán thực hiện theo đúng quy định của Luật Xây dựng và các văn bản quy định hiện hành đảm bảo đúng quy định; Công tác đấu thầu đảm bảo công khai, công bằng, minh bạch và hiệu quả; Việc tổ chức thực hiện, quản lý, điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các dự án luôn tuân thủ đúng quy định về đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành,... Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Bố trí vốn cân đối ngân sách địa phương của tỉnh cho các công trình còn nợ đọng sau quyết toán dự án hoàn thành; nâng mức vốn bổ sung từ ngân sách địa phương cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện quản lý từ 30% - 50% đối với huyện nghèo; nâng hạn mức vốn đầu tư công trung hạn chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 cho các xã đặc biệt khó khăn, huyện nghèo xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Đoàn giám sát cũng đề nghị các phòng, ban của huyện làm rõ một số nội dung liên quan, như: Phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn trong thời gian tới; đánh giá thêm các dự án đang khó khăn vướng mắc; xem lại một số số liệu; vì sao các dự án còn lại chưa bố trí vốn; kiểm soát nợ công; số dự án được giao vốn nhưng chậm tiến độ phải bố trí thêm vốn và trách nhiệm của chủ đầu tư; việc thu hồi vốn đối ứng; các dự án đã quyết toàn hoàn thành, các dự án chưa quyết toán, tồn đọng kéo dài;…

IMG_1167.JPG

Đồng chí Giàng Thị Hoa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giàng thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của huyện, đồng thời cũng đề nghị UBND huyện chỉnh sửa và bổ sung vào báo cáo các nội dung mà Đoàn giám sát đề nghị làm rõ;  khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn giám sát chỉ ra; tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2021; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thi công triển khai các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình; quản lý, sử dụng vốn thực hiện đầu tư, xây dựng hiệu quả.

Trước đó, Đoàn Giám sát HĐND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa 2 công trình, trong đó có 01 công trình đường Co Kham – Na Hát – Páo Sinh, xã Mường Luân; 01 công trình khu tái định cư Huổi Po, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông./.

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang