Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Thời gian đăng: 8/30/2022 8:01:02 AM

Thực hiện Kế hoạch giám sát số 21/KH-KTXH ngày 11/7/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ . Trong thời gian từ ngày 18/8/2022 đến 26/8/2022, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do bà Đinh Thị Bích - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Trưởng đoàn giám sát, cùng các thành viên Đoàn, lãnh đạo, viên chức Trung trâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, đã tiến hành giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ tại các xã Mường Luân, Phình Giàng, Pú Hồng và Keo Lôm, Đoàn đã giám sát thực tế việc nghiệm thu và canh tác trên diện tích đã được hỗ trợ khai hoang, phục hoá của một số hộ và một số Mô hình hỗ trợ giống mới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất lúa vụ mùa năm 2022.

996a8050b0c775992cd63082022.jpg

a5366f0d5f9a9ac4c38b3082022.jpg

Qua xem xét báo cáo kết quả thực hiện của xã Mường Luân, Pú Hồng, Phình Giàng và Keo Lôm. Trong thời gian từ 01/01/2020 đến ngày 30/6/2022, tổng số mô hình trồng lúa nước áp dụng giống mới, phân bón hữu cơ và khoa học kỹ thuật là 18 mô hình, cụ thể: Xã Mường Luân 5 mô hình (Năm 2020 là 03 Mô hình trồng lúa nếp 97 tại bản Pá Vạt 1, 2, lúa nếp 87 tại 02 bản Na Hát, Co Kham, lúa nếp 87 tại 02 bản Na Sản, Pá Pao; Năm 2021 là 01 Mô hình trồng lúa nếp 86 tại 04 bản Tạng Áng, Na Pục, Na Ten, Mường Luân 2; Năm 2022 là 01 Mô hình trồng lúa nếp 97 tại các 06 bản Na Sản, Trung Tâm, Mường Luân 1, Pá Vạt, Co Kham, Na Hát); Xã Pú Hồng 5 mô hình (Năm 2020 triển khai 02 Mô hình lúa nếp 97 tại Bản Chả A, lúa nếp 87 tại 02 bản Bản Chả B, C; Năm 2021 triển khai 02 Mô hình lúa nếp 86 tại 02 bản Phiêng Muông A, B, lúa giống HĐT 10 tại bản Tin Tốc A; Năm 2022 triển khai 01 Mô hìnhlúa HD 11 tại 02 bản Tin Tốc B, Nà Nếnh C); Xã Phình Giàng 3 mô hình (Năm 2020 triển khai 01 Mô hình lúa nếp 87 tại Huổi Dụa; Năm 2021 triển khai 01 Mô hình lúa DT 11 tại bản Huổi Có, Xa Vua A; Năm 2022 triển khai 01 Mô hìnhlúa HD 11 tại 02 bản Xa Vua B, Pa Cá); Xã Keo Lôm 5 mô hình (Năm 2020 triển khai 02 Mô hình lúa nếp 87 tại bản Sam Măn A, B, lúa ADI 168 tại bản Trung Sua; Năm 2021 triển khai 02 Mô hình lúa nếp 86 tại bản Huổi Xa I, II, lúa giống ADI 168 tại các bản Suối Lư I, II, III; Năm 2022 triển khai 01 Mô hìnhlúa HD 11 tại các bản Huổi Hoa A1, A2, bản Trung Sua). Tổng diện tích được đo đạc, nghiệm thu, phê duyệt hỗ trợ khai hoang, phục hoá ruộng bậc thang trong 2 năm 2020, 2021 là 1.556.420,91 m2 ( Xã Mường Luân: 161.000 m2, số thửa 273, số hộ 119, kinh phí hỗ trợ 161.261.000 đồng; Xã Pú Hồng: 1.436 thửa cho 268 hộ với tổng diện tích là 522.845m2, kinh phí hỗ trợ 452.436.000 đồng; Xã Phình Giàng: 636 thửa cho 220 hộ với tổng diện tích là 516.122m2, kinh phí hỗ trợ 503.310.000 đồng; Xã Keo Lôm: 1.179 thửa cho 232 hộ với tổng diện tích là 356.453,91m2, kinh phí hỗ trợ 356.453,910 đồng).

6615f62fc6b803e65aa93082022.jpg

715b55bbb73c72622b2d30820221.jpg

Đoàn giám sát đã đi giám sát thực tế một số mô hình hỗ trợ trồng lúa năm 2022 (Mô hình trồng lúa Nếp 97 tại bản Na Sản, xã Mường Luân; Mô hình trồng lúa HD 11 tại bản Xa Vua B, xã Phình Giàng, bản Huổi Hoa A1, A2, xã Keo Lôm, bản Tin Tốc B, xã Pú Hồng); giám sát việc nghiệm thu và canh tác trên diện tích đã được hỗ trợ khai hoang, phục hoá và phỏng vấn một số hộ dân được thụ thưởng chính sách hỗ trợ các năm 2020, 2021, 2022 tại các bản giám sát thực tế.

Thay mặt Đoàn giám sát, bà Đinh Thị Bích - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, các xã, thị trấn sau khi được giao kế hoạch vốn, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý để kịp thời hỗ trợ đảm bảo theo thời vụ hàng năm; các xã, thị trấn cần tích cực phối hợp tham gia vào cuộc cùng Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp trong công tác vận động, tuyên truyền Nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ về chủ trương hỗ trợ thực hiện mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất lúa nước, có giải pháp nhân rộng những mô hình hiệu quả, kịp thời tuyên dương, nhân rộng những hộ gia đình có cách làm hay, kỹ thuật canh tác tốt, để các hộ dân học tập.../.

 

 

Nguồn tin: Biên Cương

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang