HỘI NGHỊ GẶP MẶT, BIỂU DƯƠNG NGƯỜI CÓ UY TÍN NĂM 2018

Thời gian đăng: 1/7/2019 7:34:44 AM

Sáng ngày 04/01/2019, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Văn hóa huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Điện Biên Đông tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018.

Dự Hội nghị có đồng chí Giàng Trọng Bình Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; đồng chí Lò Hồng Phong – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Ngọc La – Phó Bí t, Chủ tịch UBND huyện; cùng lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và 177 đại biểu là người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện.

GM.jpg

Toàn cảnh Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín 2018

Năm 2019, huyện Điện Biên Đông được phê duyệt 239 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian qua, đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương, kịp thời phát hiện, thông báo giúp chính quyền đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật. Tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng. Gương mẫu đi đầu để các thành viên trong gia đình, cộng đồng, thôn, bản noi theo, tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể với nhân dân. Giúp cấp ủy, Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở địa phương.

Đặc biệt, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia thực hiện Đề án 01 của Huyện ủy Điện Biên Đông về việc “Vận động đồng bào dân tộc Mông thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, người có uy tín còn đi đầu trong việc bài trừ các hủ tục lạc hậu, chống bạo lực gia đình, hôn nhân cận huyết thống; tuyên truyền về tác hại lá ngón, rượu, bia, ma túy; các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối Đại đoàn kết dân tộc, di cư tự do, tranh chấp đất đai…. Nhiều người có uy tín đã tự nguyện hiến đất và vận động bà con hiến đất để làm đường, trường học và các công trình phúc lợi được hơn 30.000 m2 đất, tiêu biểu như ông Lò Văn Phúi, ông Lò Ngọc Ánh ở Mường Luân; ông Lò Văn Tếnh ở Chiềng Sơ …

Tại hội nghị, các cơ quan như Phòng Lao động – TBXH, Phòng Dân tộc huyện, Công an huyện đã tích cực tham gia phát biểu tham luận; các đại biểu người có uy tín cũng chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động tại địa phương qua tham luận như: Phát huy vai trò của người có uy tín trong lĩnh vực tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc…

GM2.jpg

Đ/c:Giàng Trọng Bình -Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

tặng quà cho người có uy tín tiêu biểu trong công tác dân tộc

Phát biểu tại hội nghị, Giàng Trọng Bình Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên đã biểu dương người có uy tín; mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Đồng chí đồng chí Lò Hồng Phong – Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm, tăng cường tham mưu thực hiện tốt các chính sách đối với công tác dân tộc, công tác người có uy tín; nâng cao nhận thức về dân tộc và công tác dân tộc, vai trò, vị trí của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong sự nghiệp đổi mới; cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tăng cường tập huấn, thu hút nhiều hơn nữa người có uy tín tham gia phát huy vai trò của mình trong cộng đồng. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động đối với những người có uy tín trên địa bàn tỉnh.

Nguồn tin: Bùi Ngọc Minh – PCT Hội CCB huyện

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang