Hiệu quả từ công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Điện Biên Đông.

Thời gian đăng: 7/15/2022 1:54:45 PM

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng trong nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nướn giao, trong những năm gần đây bên cạnh nhiệm vụ giải ngân vốn kịp thời cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thì Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Điện Biên Đông luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động khách hàng gửi tiền tiết kiệm vào (NHCSXH), qua đó đã góp phần tạo lập và bổ sung thêm nguồn vốn cho vay.

Việc huy động tiền gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch được thực hiện thông qua 2 hình thức là huy động tiền gửi qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 253/253Tổ TK&VV đều có dư tiền gửi tiết kiệm với trên 96% tổ viên tham gia gửi tiền tiết kiệm theo quy ước của Tổ với số dư đạt 4.035triệu đồng, tăng 863 triệu đồng so với đầu năm 2022. Nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm đã góp phần quan trọng giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ NHCSXH để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh – sinh viên và nâng cao điều kiện sống của những hộ gia đình tại các vùng nông thôn, miền núi khó khăn,… Tổng dư nợ cho vay tại NHCSXH huyện Điện Biên Đông đạt 364.432triệu đồng. Để đạt được kết quả trên NHCSXH huyện đã phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác, Ban quan lý tổ TK&VV, trưởng bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động  người dân gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng qua các buổi sinh hoạt tổ, sinh hoạt chi hội và họp bản…  Huy động tiền gửi tiết kiệm đã mang lại hiệu quả thiết thực, vừa nâng cao ý thức tiết kiệm cho khách hàng, vừa bổ sung nguồn vốn để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác”.

1572022.png

NHCSXH huyện tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã

Với tiêu chí tiếp tục làm tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm, trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biên Đông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm đến với mọi tầng lớp dân cư, đặc biệt là huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ chức, cá nhân đã được Phòng giao dịch công khai thông tin về các hình thức gửi tiền, sản phẩm tiền gửi, kỳ hạn và lãi suất tiền gửi tại Trụ sở Ủy ban nhân dân của 14/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Điện Biên Đông. Việc nhận tiền gửi tiền tiết kiệm của khách hàng được thực hiện ngay tại các Điểm giao dịch xã nên đã góp phần giảm được chi phí đi lại và rủi ro cho khách hàng gửi tiền.

Nguồn tin: Tin, ảnh: Ngô Phúc Trung

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang