Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện họp quý IV năm 2021

Thời gian đăng: 1/20/2022 8:07:26 AM

Chiều ngày 19/01/2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Điện Biên Đông tổ chức phiên họp quý IV năm 2021, nhằm đánh giá tình hình hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Tăng - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo Ngân hàng CSXH huyện; thành viên HĐQT và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

-ng-ch-Nguy-n-V-n-T-ng-i-u-h-nh-phi-n-h-p-1123-.jpg

Năm 2021, tuy chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid - 19, song với sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Huyện ủy, UBND huyện, Ngân hàng CSXH cấp trên, cấp ủy, chính quyền cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội, Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung triển khai huy động tốt các nguồn vốn, chủ động giải ngân các chương trình tín dụng theo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tính đến cuối tháng 12/2021, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 333.674 triệu đồng, trong đó 1.800 triệu đồng vốn huy động tại địa phương; tổng dư nợ cho vay là 333.495 triệu đồng. Nhìn chung, kết quả cho vay Chính sách xã hội theo các chương trình được thực hiện khá tốt trong thời gian qua, đối tượng cho vay tập trung vào các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm, vệ sinh môi trường...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, năm 2021 vẫn còn những khó khăn, tồn tại như: nguồn vốn huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân về cơ bản các xã chưa đạt chỉ tiêu; thực hiện cho vay các chương trình tín dụng hộ nghèo, cận nghèo chưa đạt chỉ tiêu giao; nợ quá hạn vẫn ở mức cao; lãi tồn cao; chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn ở một số nơi còn chưa đạt yêu cầu,…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nêu những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để cùng với Ban Đại diện Hội đồng quản trị tìm hướng tháo gỡ trong việc giảm tỷ lệ nợ quá hạn; quan tâm hiệu quả sử dụng vốn vay,…

20122.jpgCác đại biểu tham gia ý kiến thảo luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý trong việc thực hiện hoạt động của Ban trong thời gian tới. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Văn bản số 237/NHCS-QLN về quản lý và sử lý nợ bị rủi ro năm 2022. Văn bản số 10726/NHCS-QLN về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng năm 2021. Văn Bản số 4115/CV-BĐDHĐQT về việc tổ chức đối chiếu phân loại nợ tín dụng chính sách xã hội năm 2021. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân về chính sách tín dụng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền từ huyện đến xã và các tổ chức chính trị xã hội, tổ tiết kiệm vay vốn trong việc nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác; rà soát các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19, đảm bảo các hộ đủ điều kiện vay vốn và có nhu cầu vay vốn đều được đáp ứng vốn vay; làm tốt công tác huy động tiền gửi từ cộng đồng dân cư để bổ sung nguồn vốn vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác,… Đồng chí đề nghị: Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường chỉ đạo các tổ chức Hội đoàn thể cấp xã, chủ động rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ trên địa bàn để triển khai cho vay khi có nguồn vốn; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nội dung ủy thác đã ký với Ngân hàng CSXH, đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay. Tiếp tục nghiên cứu giải quyết thu hồi nợ quá hạn,…/.

Nguồn tin: Biên Cương

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang