Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện

Thời gian đăng: 7/10/2020 3:25:38 PM

Ngày 10/7, Huyện ủy Điện Biên Đông đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện. Dự hội nghị có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Điện Biên Đông, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

-i-bi-u-d-h-i-ngh-.jpg

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin, tìm hiểu các nội dung như: Thông tin nội bộ về tình hình quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; Học tập, quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Vừ A Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức hội nghị để học tập, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XII) nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động trong Đảng bộ, từ đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đồng chí yêu cầu các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu các nội dung báo cáo viên trình bày; nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo và kế hoạch hành động thực hiện, tạo sự thống nhất cả về nhận thức để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả ở địa phương, đơn vị mình./.

Nguồn tin: Nguyễn Thịnh – Đài Điện Biên Đông

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang