Hội nghị cán bộ toàn huyện

Thời gian đăng: 2/26/2020 4:54:02 PM

Ngày 26/02/2020, Huyện ủy Điện Biên Đông tổ chức Hội nghị cán bộ toàn huyện để lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa V trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025 và quán triệt, học tập triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, chuyên đề 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

S-p-phong.jpg

Đồng chí Lò Hồng Phong - Phó Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo nêu rõ, 5 năm qua, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên Đông tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết thống nhất, chủ động khai thác tiềm năng và nguồn lực; nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mục tiêu. Kinh tế của huyện duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng... Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được cải thiện và nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Giáo dục - Đào tạo tiếp tục được củng cố ở tất cả các cấp học; đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm; công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững thu được nhiều kết quả, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai quyết liệt. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ được đổi mới. Năng lực chỉ đạo, điều hành và quản lý của chính quyền các cấp có nhiều tiến bộ, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức, bảo đảm thiết thực và hiệu quả hơn. Nội bộ cấp uỷ đoàn kết, thống nhất; sự đồng thuận trong Đảng, trong nhân dân ngày càng tăng.

-kien-v-o-BC.jpg

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến bổ sung, chỉnh sửa các nội dung trong dự thảo, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm. Nội dung các ý kiến chủ yếu tập trung vào đánh giá cụ thể hơn, chính xác hơn những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới cũng đã được thảo luận kỹ trên cơ sở tính toán phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, trong đó đi sâu vào thảo luận về các khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới. Nhiều ý kiến về việc xây dựng bố cục Báo cáo chính trị hợp lý, khoa học, chặt chẽ hơn, có tính dự báo trong thời gian tới. Cũng tại hội nghi các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH đảng bộ huyện khóa V trình Đại hội Đảng bộ huyện khóa VI nhiệm kỳ 2020-2025 và được quán triệt học tập triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, chuyên đề 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lò Hồng Phong - Phó Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và có tính khoa học, hợp lý. Đồng chí đề nghị Ban soạn thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu, tiếp tục nghiên cứu tính toán chủ đề, phương châm, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp thực hiện. Về bố cục, cần tiếp tục rà soát lại các nội dung phần đánh giá tổng kết sao cho ngắn gọn, bổ sung chi tiết hơn các giải pháp, phương hướng nhiệm vụ trong trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo Chính trị phải thể hiện sự kết tinh trí tuệ trong toàn Đảng bộ./.

Nguồn tin: Nguyễn Thịnh – Đài Điện Biên Đông

 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • Số/Ký hiệu: 547/BC-UBND
  Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang