Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thời gian đăng: 10/6/2020 3:09:32 PM

Ngày 05/10, Huyện ủy Điện Biên Đông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số văn bản mới của Trung ương cho gần 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

gan-200-dai-bieu-la-can-bo-chu-chot-tham-du-hoi-nghi.jpg

Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên Đông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định mục tiêu tổng quát là “Phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đổi mới đột phá trong xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, quyết tâm sớm đưa Điện Biên Đông thoát khỏi tình trạng huyện nghèo của tỉnh”. Trong đó, xác định 15 chỉ tiêu cụ thể, cùng 6 nhiệm vụ trọng tâm và 9 giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với phương châm “đoàn kết, dân chủ, kỉ cương, đổi mới, phát triển”.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần lần thứ VI gồm 15 chỉ tiêu chủ yếu là 5 chương trình lớn, gồm phát triển nông nghiệp và tái cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phát triển văn hóa xã hội, đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, các đại biểu cũng được quán triệt một số văn bản mới của Trung ương về việc mua và đọc báo; tạp chí của Đảng, tăng cường phối hợp và triển khai đồng bồ các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành, nghiên cứu, học tập sách lí luận chính trị./.

Nguồn tin: Lan Anh - TTVH

 • Số/Ký hiệu:
  Biểu kèm theo QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
 • Số/Ký hiệu: 56/QĐ-UBND
  Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
 • Số/Ký hiệu: 103/BC-VP
  Báo cáo Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: