Hội nghị tập huấn rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023

Thời gian đăng: 8/2/2021 10:38:10 AM

Căn cứ Kế hoạch số 130/KH-UBND, ngày 28/6/2021 của UBND huyện; Ngày 02/8, UBND huyện tổ chức tập huấn trực tuyến các nội dung, nhiệm vụ, thủ tục, hồ sơ rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 và lấy ý kiến tham gia vào hồ sơ dự thảo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ năm 2021-2030.

IMG_1056.JPGĐồng chí Vũ Ngọc Hoành - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Tham dự buổi tập huấn tại điểm cầu huyện có đồng chí Vũ Ngọc Hoành - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng, chuyên viên các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Nông Nghiệp &PTNT, Hạt Kiểm lâm huyện, Trung tâm Quản lý đất đai, thành viên Tổ công tác theo Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có Thường trực Đảng ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; Hội đồng giao đất, giao rừng các xã, thị trấn.

Tại buổi tập huấn, đại diện báo cáo viên phòng Tài nguyên – Môi trường trình bày các nội dung: Nhiệm vụ, thủ tục, hồ sơ rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn huyện. Quán triệt một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện; thống nhất các nội dung, nhiệm vụ, biện pháp triển khai thực hiện.

Thông qua buổi tập huấn, nhằm rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quỹ đất được quy hoạch cho lâm nghiệp phát triển có hiệu quả và bền vững, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội chung toàn huyện. Phấn đấu đến năm 2023 hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Đồng thời, trao đổi những kinh nghiệm công tác, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà đơn vị, địa phương đang gặp phải để rồi từ đó tìm ra nguyên nhân, đề xuất lên những giải pháp, hướng giải quyết sao cho đảm bảo nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện./.

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • Số/Ký hiệu: 547/BC-UBND
  Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang