Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thời gian đăng: 9/22/2021 8:07:22 AM

Trong 2 ngày 20 và 21/9/2021, Huyện ủy Điện Biên Đông tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 14 điểm cầu tại các xã, thị trấn với gần 500 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu trung tâm huyện, dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Mùa A Vảng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy; dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; cán bộ chủ chốt các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

to-n-c-nh-h-i-ngh-.jpgToàn cảnh Hội nghị

Diễn ra trong 2 ngày, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên phổ biến, quán triệt những nội dung trong Quy định 234 - QĐ/TW ngày 08/9/2020 của Ban Bí Thư về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Quy định 881-QĐ/TU, ngày 09/6/2021 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy về thông tin hoạt động Lãnh đạo tỉnh. Nghị Quyết số 11-NQ/TU, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc Điện Biên, gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí Thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự và tham nhũng kinh tế. Kết luật 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Nghị Quyết số 08-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021 - 2025. Kết Luận số 12-KL/TW, ngày 26/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Quán triệt chỉ đạo cuả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII... Hội nghị cũng đã phố biến quán triệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số vấn đề như: Nghị Quyết số 03-NQ/TU, ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết 09-NQ/TU, ngày 29/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên 2021 – 2025 và một số Nghị quyết của Tỉnh ủy liên quan đến các vấn đề như: Phát triển nguồn nhân lực, công tác giải quyết các tạo đà trên địa bàn tỉnh…Cũng trong hội nghị các báo cáo viên đã phổ biến quán triệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Điện Biên Đông về các vấn đề như: Nghị quyết về xóa bản trắng về điện lưới quốc gia giai đoạn 2021 – 2026; Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, nghị quyết về phát triển nông, lâm nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP trên địa bàn; Nghị quyết về phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê giai đoạn 2021 – 2025…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Mùa A Vảng - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Huyện ủy Điện Biên Đông biểu dương những cố gắng của các đồng chí Báo cáo viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc lựa chọn, chuẩn bị chu đáo nội dung thông tin tới Hội nghị, các cơ quan chuyên môn đã chủ động chuẩn bị các nội dung của hội nghị; hoan nghênh tinh thần nghiên cứu, học tập tại các điểm cầu đã góp phần tích cực vào thành công của Hội nghị. Đồng chí yêu cầu, sau hội nghị các chi, đảng bộ cơ sở, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy một cách đồng bộ, sâu rộng, bảo đảm cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải được học tập, quán triệt, nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân trong huyện./.

 

Nguồn tin: Biên Cương

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang