UBND huyện họp thường kỳ tháng 11/2021: Xem xét nhiều nội dung quan trọng

Thời gian đăng: 12/1/2021 8:11:05 AM

Ngày 01/12/2021, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 để nghe báo cáo và xem xét, cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng 11 và 11 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021; Báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội được UBND huyện giao tại Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện; công tác triển khai hỗ trợ làm nhà ở do Bộ Công an huy động, hỗ trợ; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất. Đồng chí Bùi Ngọc La, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

261343006_4459101784201021_6824331626114344172_n.jpgĐồng chí Trần Văn Ngọc - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thông qua báo cáo

Theo báo cáo của phòng Tài chính - Kế hoạch, đến tháng 11 trước tình hình dịch covid-19 đang diễn biết phức tạp, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa tập trung phát triển KT-XH. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn chú trọng quan tâm thực hiện quyết liệt. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội cơ bản đã đạt và vượt so với KH của tỉnh giao và NQ HĐND huyện giao như: Tổng sản lượng cây lương thực có hạt (103,3%); Tổng đàn gia súc phát triển (115,85%), tổng đàn gia cầm (112,85%), từ giết mổ bán gia súc, gia cầm đem lại giá trị ước tính trên 175 tỷ đồng cho người dân. Bí xanh Tìa Dình tổng sản lượng đạt 166,3 tấn, đến nay đã tiêu thụ hết đem lại giá trị gần 2 tỷ đồng cho người dân. Một số chỉ tiêu cơ bản đạt như thu ngân sách trên địa bàn, tổng số hộ sử dụng điện lưới quốc gia, tổng số hộ sử dụng NSH hợp vệ sinh, xây dựng NTM, ... còn một số chỉ tiêu chưa đánh giá, dự kiến tổng kết vào cuối năm.Công tác văn hóa - xã hội thực hiện có hiệu quả; công tác xây dựng chính quyền, CCHC, thi đua - khen thưởng thực hiện đúng quy định; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn một số hạn chế như: Công tác giao khoán bảo vệ rừng, KNTS, giao đất giao rừng cấp giấy CN QSDĐ lâm nghiệp triển khai chậm, tỷ lệ tiêm chủng bao phủ vắc xin cho người dân còn thấp so với các huyện; đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt thấp (55,85%), làm mới nhà văn hóa bản đạt thấp (50%); dịch viêm da nổi cục ở trâu bò xảy ra lây lan rộng; Công tác phòng chống dịch Covid-19 có lúc, có nơi còn lơ là chủ quan; an ninh trật tự xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

262517317_4459156914195508_1143623226323352265_n.jpgĐồng chí Bùi Ngọc La - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Bùi Ngọc La - Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Trên cơ cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH; chỉ rõ tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; phân tích nguyên nhân một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, đề xuất giải pháp tích cực nhằm triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2021. Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến về công tác triển khai hỗ trợ làm nhà ở do Bộ Công an huy động, hỗ trợ; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tổ công tác...

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang