Họp UBND huyện tháng 6 năm 2021

Thời gian đăng: 7/9/2021 4:48:01 PM

Ngày 09/7, UBND huyện Điện Biên Đông tổ chức cuộc họp trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng 6; nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2021. Đồng chí Bùi Ngọc La - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên họp.

IMG_1035.JPG

Tham dự phiên họp trực tuyến tại điểm cầu huyện có đại diện Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; thành viên UBND huyện; Đại diện các Ban HĐND huyện; Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các ngành, đơn vị: Đội quản lý thị trường số 3, Chi cục thuế, Chi cục Thống kê, Trung tâm Y tế, Kho bạc Nhà nước huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các Đoàn thể, cán bộ, công chức các xã, thị trấn.

IMG_1037.JPG

Tại phiên họp, đại diện Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốcphòng - an ninh tháng 6; nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2021. Theo báo cáo, trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm trước sự ảnh hưởng đại dịch Covid-19, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vừa phòng, chống dịch vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện kiểm soát tốt việc phòng, chống dịch Covid-19; một số các chỉ tiêu KT - XH được HĐND huyện giao cơ bản đã đạt như tỷ lệ phát triển tổng đàn gia súc (83,5%), đàn gia cầm (103,32%, tỷ lệ người lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp và khu công nghiệp ngoài tỉnh (88,8%), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Tuy nhiên, còn một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội đạt thấp dự kiến cuối năm khó đạt như giá trị sản xuất công nghiệp (51,14%), tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ (39,53%). Tình hình triển khai, giải ngân các dự án đầu tư xây dựng còn chậm. Tình hình buôn bán trái phép chất ma túy vẫn còn xảy ra. Tình trạng tử tử bằng lá ngón vẫn còn xảy ra; một số cơ quan, đơn vị, các xã chưa thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, chất lượng báo cáo chưa cao.

Cũng tại phiên họp, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được UBND huyện giao; kết quả triển khai nhiệm vụ của các Tổ công tác; khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cần xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.

IMG_1034.JPG

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 và các tháng tiếp theo, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bùi Ngọc La yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch, vừa phát triển KT - XH; kiểm soát chặt chẽ các đối tượng từ các tỉnh có dịch vào địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế; rà soát đánh giá các chỉ tiêu KH-XH, chỉ tiêu đạt thấp tập trung đưa ra các giải pháp thực hiện phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch giao.; Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP, nhất là Bí đao Tìa Dình, Khoai sọ Phì Nhừ, Lạc đỏ Na Son; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng NTM, tổ công tác xây dựng NTM tập trung hướng dẫn, giúp đỡ các xã thực hiện các tiêu chí đã đăng ký…

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • Số/Ký hiệu: 547/BC-UBND
  Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang