Họp thành viên UBND huyện về công tác cải cách hành chính và giải ngân vốn các nguồn vốn đầu tư

Thời gian đăng: 8/3/2021 10:44:21 AM

Sáng ngày 03/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bùi Ngọc La đã chủ trì phiên họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện nhằm xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại phiên họp, các đại biểu dự họp đã nghe và thảo luận, cho ý kiến về công tác cải cách hành chính; công tác giải ngân vốn các nguồn vốn đầu tư; Giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ Hai HĐND huyện khóa VI. Đồng thời,tìm ra nguyên nhân, đề xuất lên những giải pháp, hướng giải quyết để giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác cải cách hành chính diễn ra trong thực tế thực hiện nhiệm vụ.

IMG_1060.JPG

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bùi Ngọc La, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ như: Tham mưu Văn bản kiến nghị Sở Nội vụ xem xét lại kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2020 huyện Điện Biên Đông; đề xuất kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh hướng dẫn chấm điểm một số Tiêu chí như: thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện thu ngân sách hàng năm của UBND cấp huyện theo Quyết định được UBND tỉnh giao; Kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân các nguồn vốn của các công trình, dự án trên địa bàn huyện (nhất là các công trình, dự án do Ban QLDA các công trình huyện làm đại diện Chủ đầu tư); Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giúp đỡ các xã, thị trấn; đưa ra các giải pháp để thực hiện cải cách hành chính huyện năm 2021 được nâng lên...

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang