Kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện Điện Biên Đông

Thời gian đăng: 10/28/2021 4:32:24 PM

Ngày 28/10/2021, Đoàn kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Vi Thị Hương - Tỉnh Ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện Điện Biên Đông giai đoạn 2016 – 2021.

 qcdc.jpg

Thực hiện Chỉ thị 13- CT/TU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 120 - KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,  trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện Điện Biên Đông tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đã nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, triển khai tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo và kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Qua kiểm tra thực tế tại xã Phì Nhừ cho thấy, việc thực hiện QCDC ở các xã, bản được triển khai nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến Nhân dân bằng nhiều hình thức, đảm bảo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân tham gia đóng góp ý kiến vào những nội dung: dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp xã; tiến độ thực hiện, các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trong xây dựng nông thôn mới; việc quản lý, sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động người dân đóng góp…

Việc thực hiện QCDC trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ký giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan với Chủ tịch công đoàn; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý sử dụng tài sản công đảm bảo theo quy định…

QCDC.jpg

Trao đổi với Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện Điện Biên Đông, thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp trên địa bàn huyện Điện Biên Đông tiếp tục triển khai tuyên truyền sâu rộng các văn bản, quy định về QCDC đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức các cấp. Đồng thời, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc; thực hiện tốt công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân…

Nguồn tin: Lương Vĩnh

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang