Keo Lôm tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến các văn bản mới

Thời gian đăng: 7/2/2022 9:51:36 AM

Thực hiện Thông báo kết luận số 548-TB/KL ngày 13/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên Đông tại Hội nghị quán triệt, phổ biến các văn bản mới của trung ương, tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 01/06/2022 của Đảng ủy xã Keo Lôm. Ngày 01/07/2022, xã Keo Lôm tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của trung ương, của tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025.

image1172022.jpeg

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên quán triệt, phổ biến Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Thông báo Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Đảng và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối thoại Nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên Đông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới trên địa bàn huyện; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa VI về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025, cùng một số văn bản quan trọng khác.

image01720221.jpeg

Kết luận hội nghị, đồng chí Cứ A Sềnh - Bí thư Đảng ủy xã Keo Lôm đã biểu dương, ghi nhân tinh thần trách nhiệm, học tập của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, các ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Đảng ủy viên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quan triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đã được quán triệt, học tập, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động để các nội dung của văn bản sớm đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra./.

Nguồn tin: Lan Anh

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang