Lan tỏa tinh thần Tháng Tám

Thời gian đăng: 8/18/2022 9:43:26 AM

ĐBP- Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã trôi qua 77 năm, nhưng giá trị vĩ đại của sự kiện đặc biệt này vẫn luôn chói sáng. Đó là cuộc cách mạng điển hình mở đầu cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới đứng lên giành độc lập tự do…

Lịch sử chứng minh, thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945 trước hết bắt nguồn từ tinh thần “Đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Đó cũng là sự mẫu mực của tư tưởng huy động và phát huy tối đa sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại.

Cho đến trước cuộc cách mạng ấy, toàn Đảng ta mới chỉ có khoảng 5.000 đảng viên và không phải ở đâu cũng có tổ chức Đảng. Nhưng ở đâu có tổ chức Đảng thì ở đó có sự lãnh đạo của Đảng. Ở đâu có đảng viên ở đó có sự lãnh đạo của Đảng. Tại nhiều địa phương, những đảng viên cộng sản thông qua Mặt trận Việt Minh đã lãnh đạo, tổ chức và phát động quần chúng vùng dậy giành chính quyền.

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - một nước Việt Nam mới chưa có tiền lệ trong lịch sử. Vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã đem đến chiến thắng huy hoàng. Và cũng từ đó, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đồng lòng bước vào những cuộc trường chinh gian khổ, đầy mất mát hi sinh để đánh đuổi các thế lực ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.

Tại tỉnh biên giới Điện Biên, phát huy tinh thần cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn thử thách. Khai thác nội lực, sử dụng hiệu quả nguồn ngoại lực để lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; mở rộng đối ngoại… Lấy tinh thần đảng viên đi trước, cán bộ lãnh đạo, quản lý tiên phong trong làm gương và nêu gương, thực thi công vụ, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, chú trọng cải cách hành chính, lề lối, tác phong làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những ngày đầu giành chính quyền, cả nước có khoảng 5.000 đảng viên đã làm nên cuộc cách mạng “long trời lở đất”. Nay, toàn tỉnh có trên 43.700 đảng viên, 100 thôn, bản có đảng viên. Đây là các hạt nhân chính trị để chuyển tải nhanh nhất, đúng đắn và kịp thời nhất mọi chủ trương của Đảng, Nhà nước đến người dân. Họ còn là những tấm gương tiêu biểu trong nói và làm, áp dụng các nghị quyết của Đảng vào thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị… nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế để làm giàu chính đáng.

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện còn 42,54% (theo chuẩn nghèo đa chiều mới); hạ tầng cơ sở ngày càng khang trang, kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển, thu ngân sách trên địa bàn và huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng cao; giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư; an sinh xã hội được chú trọng… là thành quả chứng minh rõ nhất cho sức mạnh của Đảng trong đoàn kết, tập hợp nhân dân chung ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Ngày 19/8/1945, cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ. Cùng với việc đập tan các cơ quan đàn áp của địch và thiết lập chính quyền cách mạng, ở các tỉnh Bắc Bộ đã lập Sở Liêm phóng, Trung Bộ lập Sở Trinh sát, Nam Bộ lập Quốc gia tự vệ cuộc. Tuy tên gọi ở ba miền khác nhau, nhưng các tổ chức đầu tiên của Công an nhân dân (CAND) đều có chung nhiệm vụ trấn áp phản cách mạng, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Kể từ đó, ngày 19/8 trở thành Ngày Truyền thống của CAND Việt Nam.

Lực lượng CAND Việt Nam ra đời và trưởng thành, lớn mạnh trong lò lửa đấu tranh cách mạng của dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trọn niềm tin vào CAND. Ngay từ khi chính quyền cách mạng mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ bản chất cách mạng của CAND: “Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng, Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân”.

Quá trình xây dựng, trưởng thành, CAND đã xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, của Nhân dân. Với Công an tỉnh Điện Biên, trải qua dặm dài lịch sử cho thấy, dù trong hoàn cảnh nào, khó khăn vất vả đến đâu, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng luôn đoàn kết, lấy kỷ luật làm nguồn sức mạnh, là động lực, ra sức cống hiến, hết mình bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân.

Dù trong hoàn cảnh nào, thời chiến hay thời bình, cán bộ, chiến sĩ CAND Điện Biên luôn chủ động học tập, trau dồi nâng cao trình độ lý luận, bản lỉnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ… để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, chế độ ta.

Ngày 19/8 năm nay, kỷ niệm 77 năm cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945, cũng là dịp kỷ niệm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam. Tinh thần 19/8, sức mạnh 19/8 tiếp tục lan tỏa trong cuộc sống, để mỗi con dân đất Việt thêm vững bước trên con đường dựng xây đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tùng Lĩnh

Nguồn tin: http://www.baodienbienphu.info.vn/

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang