Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh

Thời gian đăng: 11/27/2019 10:15:50 AM

ĐBP - Ngày 26/11, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh. Đại diện lãnh đạo, trưởng phòng tổ chức cán bộ các sở, ban, ngành; ban quản lý, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố; các Hội được tỉnh giao biên chế dự hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh do Sở Nội vụ tổ chức.

Dự thảo quy định được Sở Nội vụ tham mưu xây dựng gồm 5 chương, 24 điều quy định cụ thể nguyên tắc phân cấp quản lý, nội dung quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức. Quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố; nhiệm vụ và quyền hạn của người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh trong phân cấp quản lý tổ chức bộ máy. Đối với việc phân cấp quản lý biên chế, dự thảo nêu rõ thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện tổ chức xây dựng kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc, đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc theo số lượng được UBND tỉnh giao và bố trí, sử dụng biên chế công chức, số người làm việc và chịu trách nhiệm về quyết định của mình...

Cơ bản nhất trí cao với dự thảo Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh, một số ý kiến cho rằng: trong dự thảo quy định đã xác định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh, nhưng đối với cấp huyện thì nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện chưa được đề cập; việc phối hợp trong công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức hàng năm giữa cấp huyện với ngành dọc chưa được quy định rõ... Tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tại hội nghị, Sở Nội vụ xem xét, bổ sung để tiếp tục hoàn thiện dự thảo quy định trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Gia Kiệt

Nguồn tin: baodienbienphu.info.vn

 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • Số/Ký hiệu: 547/BC-UBND
  Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang