Triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam

Thời gian đăng: 2/15/2022 3:40:01 PM

Thực hiện Công văn số 01/TDCS-KHNV ngày 01/01/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam về việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Điên Biên Đông đã tham mưu kịp thời cho Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phân bổ nguồn vốn được giao tới các xã, thị trấn và thông báo tới các bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Tính đến 31/01/2022, tổng dư nợ đạt 335.599 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 2022 là 2.104 triệu đồng, tập trung tăng trưởng theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc ở các chương trình tín dụng như: Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, Hộ mới thoát nghèo, Chương trình Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn và cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn.

ANH-GDX-1-NA-SON.jpgCán bộ phòng Giao dịch NHCSXH huyện đang thực hiện giao dịch tại xã Na Son

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương, việc rà soát đối với hộ mới thoát nghèo chưa được kịp thời dẫn đến nguồn vốn đối với chương trình này giảm 150 triệu đồng so với đầu năm 2022. Riêng đối với Chương trình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt tỷ lệ tăng trưởng trên 80% so với kế hoạch giao, và nhu cầu đối với chương trình này tại địa phương còn cao. Do vậy, đơn vị đã báo cáo Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xem xét bổ sung thêm nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu của Nhân dân trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra giám sát cho thấy, Nhân dân trên địa bàn đã sử dụng vốn vay đúng mục đích phát huy ngay được hiệu quả đối với nguồn vốn sản xuất kinh doanh tại các xã có điều kiện thuận lợi.

Để đảm bảo hoàn thành sớm kế hoạch tín dụng được giao trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, vai trò và ý nghĩa của các chương trình tín dụng của Ngân hàng để các đối tượng có nhu cầu nắm được, từ đó thực hiện vay vốn; bám sát vào các mục tiêu, Nghị quyết, của địa phương, đặc biệt là các xã đang trong lộ trình về đích nông thôn mới, rà soát nhu cầu vay vốn của người dân; chuẩn bị đầy đủ vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của Nhân dân. Đồng thời, triển khai kịp thời cho vay các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam. Bên cạnh đó, phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biên Đông rất cần sự quan tâm hơn nữa của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Điện Biên, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện và đặc biệt sự chỉ đạo của HĐND, UBND huyện đối với chính quyền địa phương cơ sở để Nhân dân được hưởng chính sách tín dụng, nhất là Chương trình hộ mới thoát nghèo theo quy định./.

Nguồn tin: Nguyễn Phú Khiêm - NHCSXH

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang