Ngân hàng chính sách xã hội huyện Điện Biên Đông tăng cường công tác huy động tiền gửi tiết kiệm qua Tổ Tiết kiệm vay vốn

Thời gian đăng: 3/8/2023 2:49:36 PM

Xác định mục tiêu huy động tiền gửi tiết kiệm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, góp phần bổ sung nguồn lực tài chính nhàn rỗi tại chỗ để phục vụ cho công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ngay từ đầu năm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Điện Biên Đông đã chủ động tích cực tuyên truyền huy động nguồn tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tiền gửi từ các Tổ TK&VV, đến 07/3/2023 số dư tiền gửi của đơn vị đạt 21.726 triệu đồng. Trong đó tiền gửi dân cư và tổ chức tại xã 2.776 triệu đồng, tiền gửi qua tổ TK&VV đạt 5.437 triệu đồng.

0832023.jpg

Ảnh: Công khai lãi xuất huy động vốn tại NHCSXH huyện Điện Biên Đông

08320231.jpg

Cán bộ tín dụng chi trả tiền gửi tại điểm giao dịch xã Tìa Dình

Việc triển khai huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư và thông qua tiết kiệm tổ với mục đích tạo cho người dân hình thành thói quen tích lũy tại mỗi hộ gia đình. Cùng với việc triển khai huy động tiết kiệm NHCSXH huyện Điện Biên Đông cũng thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý nợ và tăng trưởng dư nợ theo đúng kế hoạch./.

Nguồn tin: CTV

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang