Những ý kiến tâm huyết hướng về Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng

Thời gian đăng: 1/27/2021 2:14:26 PM

ĐBP - Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Nhân sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này, Báo Ðiện Biên Phủ ghi nhận một số ý kiến của cán bộ, đảng viên hướng về Ðại hội với nhiều tâm huyết và kỳ vọng.

Ðồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Nhân dân gửi gắm niềm tin, kỳ vọng

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng được cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên rất quan tâm, theo dõi và mong chờ, đặt nhiều kỳ vọng, niềm tin. Kỳ vọng Ðại hội XIII của Ðảng sẽ đề ra nhiều quyết sách để đưa đất nước phát triển hơn nữa, đạt được nhiều thành tựu, sánh vai với các cường quốc năm châu; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng Ðảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; nhất là có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Mong muốn Ðảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là về vấn đề cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật và tiêu thụ được nông sản cho người dân, để bà con sản xuất được nông sản gì cũng tiêu thụ được, có thu nhập để nâng cao hơn nữa đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.Trước thềm Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu rất quan trọng mà đất nước ta đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua - Một nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn nổi bật. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng đã đưa đất nước vượt qua khó khăn thách thức, giữ được sự ổn định về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng… Ðặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh mẽ, với nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả quan trọng; hàng loạt vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý, tạo được niềm tin trong nhân dân đối với chủ trương, đường lối lãnh đạo của Ðảng.

Nhân dân các dân tộc tỉnh Ðiện Biên tin tưởng Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng thành công rực rỡ, đáp ứng được lòng mong đợi và hi vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Minh Thùy (ghi)

Ðồng chí Lò Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tích cực tham gia ý kiến vào Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng


Xác định mỗi kỳ Ðại hội Ðảng là sự kiện, dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị của Ðảng, của đất nước; văn kiện chính là “linh hồn” của Ðại hội. Việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng văn kiện Ðại hội là một công việc hệ trọng, nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, thể hiện quan điểm nhất quán của Ðảng là “lấy dân làm gốc”, mọi chính sách phát triển đều “vì nhân dân”; đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm, tâm huyết của nhân dân, hòa quyện ý Ðảng - lòng dân. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã có nhiều đóng góp ý kiến trí tuệ, tâm huyết vào các dự thảo văn kiện. Ða số các ý kiến cho rằng dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, chu đáo, có sự đổi mới, có chất lượng cao; phản ánh khách quan, toàn diện sát với tình hình thực tế về những kết quả đạt, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Từ đó xác định đúng những mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp để phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới.Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; Hướng dẫn số 60 của Văn phòng Trung ương Ðảng về việc tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Tỉnh Ðiện Biên triển khai, tổ chức thực hiện lấy ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng nghiêm túc, bài bản theo hướng dẫn; được tổ chức rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Gia Kiên (ghi)

Ðồng chí Mùa A Vảng, Bí thư Huyện ủy Ðiện Biên Ðông

Mong Ðại hội đưa ra những quyết sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng, đất nước ta đã có nhiều thay đổi to lớn, kinh tế tăng trưởng nhanh, vị thế, uy tín quốc gia ngày càng lớn mạnh. Nhiều chủ trương của Ðảng, chính sách Nhà nước được ban hành đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, hỗ trợ đắc lực đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) miền núi có điều kiện để phát triển kinh tế, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS giảm rõ rệt; đời sống tinh thần được nâng lên, tỷ lệ hộ đồng bào DTTS được sử dụng điện lưới quốc gia, tiếp cận công nghệ thông tin ngày càng tăng lên.Thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị cho Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, bài bản, khoa học. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, sự đoàn kết của cả dân tộc Việt Nam đã được hun đúc qua hàng nghìn năm, là đại biểu dự Ðại hội, tôi tin tưởng Ðại hội XIII của Ðảng sẽ thành công tốt đẹp. Ðại hội sẽ có quyết sách quan trọng để đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Tin tưởng Ðại hội sẽ bầu những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ vào Ban Chấp hành Trung ương để lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới đạt được các mục tiêu Ðại hội đề ra.

Tuy nhiên, đồng bào DTTS miền núi, đời sống vẫn còn nhiều khó khăn; số hộ chưa được tiếp cận điện lưới quốc gia, công nghệ thông tin còn nhiều… Là người con DTTS; tôi kỳ vọng và mong muốn Ðại hội XIII của Ðảng tiếp tục bàn, thảo luận và đưa ra những quyết sách mạnh mẽ để đưa đất nước ngày càng phát triển. Ðồng thời đề ra định hướng lớn có tính quyết định đến việc thúc đẩy phát triển mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS nói chung và tỉnh Ðiện Biên nói riêng, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất về giáo dục, y tế đối với vùng đồng bào DTTS.

Gia Kiệt (ghi)

Nguồn tin: http://www.baodienbienphu.info.vn/

 • Số/Ký hiệu:
  Biểu kèm theo QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
 • Số/Ký hiệu: 56/QĐ-UBND
  Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
 • Số/Ký hiệu: 103/BC-VP
  Báo cáo Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang