Phòng Tư pháp triển khai công tác Tư pháp năm 2019

Thời gian đăng: 2/25/2019 3:37:58 PM

Sáng 21/2, phòng Tư pháp huyện Điện Biên Đông đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 nhằm tổng kết, đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác tư pháp năm 2018; xác định đúng, đầy đủ, khả thi phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2019 tại phòng họp 3A, Trụ sở HĐND - UBND huyện.

    TP.jpg

Toàn cảnh cuộc họp

Tham gia dự họp có Lãnh đạo, công chức phòng Tư pháp,công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.

Theo đánh giá, trong năm 2018, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp trên địa bàn huyện tiếp tục được phát huy, đạt nhiều kết quả tích cực. Các kế hoạch công tác trọng tâm, theo dõi tình hình pháp luật và trên các lĩnh vực chuyên môn được triển khai thực hiện tốt, góp phần thiết thực vào thành tựu chung của huyện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có nhiều tiến bộ, đã bám sát quy định của luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát văn bản được thực hiện thường xuyên và chú trọng rà soát những bất cập, chồng chéo, vướng mắc; Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý ngày càng đi vào chiều sâu.

          Năm 2019, ngành Tư pháp tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết của Huyện ủy, HĐND - UBND huyện, trong đó chú trọng các vấn đề liên quan mật thiết đến chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp, gắn với định hướng, mục tiêu xây dựng ngành Tư pháp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện quyết liệt việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Đẩy mạnh cải cách hành chính; Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác, đưa các lĩnh vực công tác tư pháp thực sự đến gần, thân thiện với người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã khái quát những kết quả nổi bật trong công tác Tư pháp năm 2018, chia sẻ những khó khăn, tồn tại và kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai các nhiệm vụ Tư pháp của các xã, thị trấn để từ đó nhân rộng và phát huy trong năm 2019. Đồng thời, đưa ra những nhiệm vụ và phương hướng triển khai trong thời gian tới như: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 27/9/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện thể chế pháp lý đối với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính ổn định, khả thi của văn bản; triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu và cấp phiếu lý lịch tư pháp; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở...

TP2.jpg

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 744/KL-UBND
  Kết Luận Thanh Tra: Công tác quản lý, sử dụng ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác tại UBND xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông
 • Số/Ký hiệu: 215/BC-UBND
  Báo cáo Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý II năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • Số/Ký hiệu: 215/BC-UBND
  Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý II năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang