Thường trực Hội đồng nhân dân huyện họp thường kỳ tháng 3

Thời gian đăng: 4/1/2022 4:05:46 PM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Quy chế làm việc của HĐND huyện Điện Biên Đông khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026; chiều 01/4, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2022. Đồng chí Mùa A Vảng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp.

277227685_4856644547780074_8870578568959524423_n.jpgĐồng chí Nguyễn Đức Đô - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện thông qua báo cáo tháng 3

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực HĐND huyện; đại diện Lãnh đạo UBND huyện; Trưởng, Phó Ban của HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp &PTNT; Ban Quản lý dự án các công trình huyện; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Theo báo cáo, tháng 3 Thường trực HĐND huyện luôn bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy; phối hợp chặt chẽ với UBND huyện, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; lãnh đạo, chỉ đạo các Ban của HĐND, Văn phòng HĐND-UBND huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hoạt động của HĐND huyện đúng các quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các cuộc giám sát theo Quyết định đã ban hành; cùng đoàn công tác của huyện đi kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ 2021 và 03 tháng đầu năm 2022. Tham dự hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín năm 2022; buổi khai mạc Lễ hội hoa ban năm 2022 và hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hoá, du lịch tại Lễ hội. Chỉ đạo đại hội Hội Cựu chiến binh và đại hội Đoàn thanh niên CSHCM nhiệm kỳ 2022-2027 tại các xã, thị trấn được phân công theo kế hoạch…

Tại cuộc họp, các đại biểu còn thảo luận, xem xét phân bổ kinh phí tiếp chi cho các dự án đã có khối lượng hoàn thành; xem xét đề cương giám sát nước sinh hoạt của HĐND huyện; Bàn về tổ chức phiên họp giải trình của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện về các dự án, công trình chậm tiến độ; việc xả rác thải nhựa, chất thải độc hại ra môi trường. Đồng thời, nghe Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo dự thảo kết quả giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh covid 19 năm 2020-2021 trên địa bàn huyện.  

276995999_4856643061113556_1884746839274086017_n.jpg

Đồng chí Mùa A Vảng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu cuộc họp, đồng chí Mùa A Vảng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, bám sát các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2022 của các cơ quan để triển khai thực hiện; tập trung phối hợp nghiên cứu chuẩn bị tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện; tăng cường giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri và nhân dân; kịp thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, và giám sát việc giải quyết./.

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang