UBND huyện Điện Biên Đông họp phiên thường kỳ tháng 7 năm 2022

Thời gian đăng: 8/1/2022 4:29:27 PM

Ngày 01/8/2022, UBND huyện Điện Biên Đông đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2022 nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; thảo luận, quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2022 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Bùi Ngọc La - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

296393233_5197532827024576_8334548836979888598_n0182022.jpg

Dự phiên họp tại điểm cầu huyện có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Thành viên UBND huyện; đại diện các Ban HĐND huyện; Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; Thủ trưởng các ngành, đơn vị: Hạt Kiểm lâm huyện, Đội quản lý thị trường số 3, Điện lực huyện, Chi cục thuế, Chi cục Thống kê, Trung tâm Y tế, Kho bạc Nhà nước huyện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT, Bảo hiểm xã hội huyện; đại diện Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các Đoàn thể, cán bộ, công chức các xã, thị trấn.

Tại phiên họp, đại diện Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốcphòng - an ninh tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022. Theo đó, đến tháng 7 một số chỉ tiêu cơ bản đã đạt và vượt so với kế hoạch tỉnh và NQ HĐND huyện giao, như: Diện tích gieo cấy lúa nước vụ Đông Xuân đạt 105,56% so với KH tỉnh giao và huyện giao; tổng đàn gia súc phát triển đạt 106,09% KH tỉnh giao 106,91% NQ HĐND huyện giao; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 74,78% dự toán tỉnh giao, đạt 73,55% dự toán HĐND huyện giao; số người đi lao động tại các DN, khu CN đạt 102,83% NQ HĐND huyện giao, … Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, công tác CCHC, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, công tác thi đua - khen thưởng đảm bảo kịp thời. Tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo ổn định.Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số chỉ tiêu giao đạt thấp như: Diện tích gieo trồng các cây sản phẩm OCOP (Bí xanh Tìa Dình đạt 21,53% KH giao, khoai sọ Phì Nhừ đạt 56% KH giao). Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt 40,86% so với KH giao, xây dựng nhà văn hóa bản đạt 50% NQ HĐND huyện giao. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án còn chậm, tình hình giải ngân nguồn vốn đạt thấp so với kế hoạch giao. Tiến độ giao đất, giao rừng cấp giấy CN QSDĐ lâm nghiệp mặc dù có nhiều cố gắng song còn chậm. Dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn xã Pu Nhi đạt thấp (đạt 3,80% kế hoạch tỉnh và NQ HĐND huyện giao).

Cũng tại phiên họp, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được UBND huyện giao; kết quả triển khai nhiệm vụ của các Tổ công tác; khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cần xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.

296283299_5197533380357854_936575270647100081_n0182022.jpg

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 7, Chủ tịch UBND huyện Bùi Ngọc La nhấn mạnh các cấp, các ngành, địa phương phải nhìn nhận rõ tồn tại, hạn chế để có chỉ đạo sát cũng như đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả.

Về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát đánh giá các chỉ tiêu KT-XH được giao, đánh giá nguyên nhân các chỉ tiêu đạt thấp, bàn giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch giao; Tập trung đo đạc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy CN QSDĐ lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn huyện; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM; Các xã kiểm tra, đánh giá các tiêu chí đăng ký hoàn thành năm 2022 đánh giá mức độ hoàn thành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; Đẩy tiến độ thi công và giải ngân các nguồn vốn đầu tư được giao (Đến 30/9/2022: Phấn đấu số vốn tiếp chi cho các dự án giải ngân 100%; số vốn bố trí cho các dự án khởi công mới giải ngân trên 75%); Làm tốt công tác tuyển sinh các cấp cho năm học 2022-2023. Thực hiện xây dựng các trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch; Tiếp tục rà soát triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch…

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang