Xác định đúng hướng đi, lộ trình để Điện Biên tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian đăng: 10/14/2020 3:26:31 PM

(Trích phát biểu chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

... Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là, đầu năm 2020 đã xảy ra đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới. Đất nước ta đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới đặt ra phải giải quyết. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực không ngừng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đã đạt những thành tựu rất to lớn, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát luôn được kiểm soát ở mức thấp; tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016-2020 cả nước ước đạt 6,8%/năm; chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ngày càng được coi trọng và đạt nhiều kết quả; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tình hình chính trị được ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng lên.

Trong thành tựu chung đó của đất nước, có sự đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các đồng chí đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước gắn với điều kiện thực tế của tỉnh, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, các chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII cơ bản đã đạt và vượt so với yêu cầu đề ra; một số chỉ tiêu so với các tỉnh trong vùng đạt ở mức khá, nổi bật là: 

(1) Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 18/18 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của tỉnh đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 6,83%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt kết quả quan trọng; đã chú trọng đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tiến bộ, khởi sắc. Tổng thu ngân sách trên địa bàn liên tục tăng, năm 2020 ước đạt 1.250 tỷ, tăng 1,44 lần so với năm 2015; thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh có chuyển biến tích cực; huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt trên 50.000 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 13,1%/năm. Toàn tỉnh có 37/115 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 32,2%); tỷ lệ dân số khu vực đô thị được sử dụng nước sạch đạt 99,6%, tỷ lệ dân số khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 83,13%, tăng 13,5% so với năm 2015; tỷ lệ hộ được sử dụng điện từ lưới điện quốc gia đạt 92%, tăng 8,6% so với năm 2015.

(2) Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhất là hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị thiết yếu, tạo động lực, điều kiện để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; nhiều tuyến đường giao thông tỉnh lộ được nâng cấp thành quốc lộ với tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng; 100% xã có đường ô tô đến được trung tâm xã, trong đó 93,8% số xã đi lại được quanh năm. So với các địa phương khác trong khu vực, Điện Biên còn rất khó khăn, ít có khả năng kết nối với các trung tâm kinh  tế - chính trị - văn hóa lớn và giao thông đi lại không thuận lợi, thì những kết quả trên đây là sự nỗ lực rất lớn và rất đáng trân trọng.

Bộ Chính trị đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của tỉnh trong triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Điện Biên trong thời gian vừa qua, đây là nút thắt về giao thông vận tải, là điều kiện để tỉnh thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Các đồng chí đã chủ động cân đối, bố trí vốn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư toàn bộ diện tích liên quan đến phạm vi quy hoạch để Chủ đầu tư có thể triển khai thực hiện ngay dự án khi được phê duyệt là rất đáng hoan nghênh.

(3) Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét; quy mô trường, lớp học tăng; chất lượng giáo dục - đào tạo, dân số, kế hoạch hóa gia đình, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân có chuyển biến tích cực. Các chương trình, dự án giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là triển khai thực hiện hỗ nhà ở cho 2.738 hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, 1.749 hộ nghèo của 02 huyện Mường Nhé và Nậm Pồ để góp phần xây dựng Mường Nhé, Nậm Pồ trở thành "điểm sáng" về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninhtỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 3,49%/năm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện; truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn, phát huy; niềm tin của Nhân dân vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước ngày càng được củng cố vững chắc.

(4) Công tác dân tộc, tôn giáo được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Các chương trình, dự án, đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng đặc biệt khó khăn được triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần ổn định đời sống, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự và từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân, nhất là khu vực vùng cao, biên giới. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường; thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức, tín đồ tôn giáo hoạt động theo quy định; do vậy, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, tuân thủ, chấp hành theo pháp luật.

(5) Chính trị ổn định, quốc phòng và an ninh được bảo đảmtỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi mọi tình huống; bảo vệ vững chắc 414,712 km biên giới (144 cột mốc) với nước CHDCND Lào và 40,861 km biên giới (17 cột mốc) với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản độnggiải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp ngay tại cơ sở; xử lý kịp thời đối với những vụ án và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn. Quan hệ đối ngoại được mở rộng; tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; duy trì quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh Đông Bắc Thái Lan.

(6) Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, sắp xếp, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả: cơ quan khối Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh đã giảm 20 đầu mối cấp phòng, cơ quan chính quyền đã giảm 06 đơn vị cấp phòng; các đơn vị sự nghiệp sau sắp xếp giảm 87 đầu mối; đến hết năm 2020 tinh giản biên chế đạt 10,24%; sắp xếp giảm 20,5% số thôn bản, tổ dân phố. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở chi bộ cơ sở; đồng thời, đẩy mạnh công tác phát triển ở thôn, bản, đến hết tháng 6/2020, đã kết nạp mới 9.997 đảng viên; “xóa” được 90 thôn, bản không có đảng viên; số thôn, bản có chi bộ tăng thêm 193 thôn, bản.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm, triển khai quyết liệt, đã kiểm tra 781 tổ chức đảng và 1.040 đảng viên, tăng 63 tổ chức đảng (8,77%) so với nhiệm kỳ 2010 - 2015. Giám sát đối với 285 tổ chức đảng và 652 đảng viên, tăng 13,78% so với nhiệm kỳ 2010-2015. Thi hành kỷ luật 433 đảng viên, tăng 101 đảng viên (30,4%) so với nhiệm kỳ 2010-2015. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với những kết quả quan trọng này, Điện Biên đã từng bước vươn lên trở thành tỉnh có mức phát triển trung bình trong khu vực. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

... Bên cạnh những thành tựu đã đạt được là cơ bản, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn hạn chế, tồn tại, đã và đang cản trở bước phát triển của tỉnh. Tôi đồng tình, thống nhất cao với các nội dung nêu trong Báo cáo chính trị và hoan nghênh tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã chỉ ra. Đặc biệt là những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn yếu; công tác nắm tình hình, giải quyết tâm tư nguyện vọng và những bức xúc trong Nhân dân có lúc, có nơi, có việc chưa kịp thời. Đây là những vấn đề rất hệ trọng, tôi đề nghị Đại hội tập trung, nghiêm túc thảo luận, phân tích, làm rõ hơn nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đã nêu, nhất là nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, mang tính tính đột phá để khắc phục trong thời gian tới.

... Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ tạo ra không ít thời cơ, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự phát triển của tỉnh Điện Biên, nhất là yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19... Việc xác định đúng hướng đi, lộ trình để Điện Biên tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội có ý nghĩa hết sức quan trọng. Báo cáo chính trị trình Đại hội đã thể hiện mạnh mẽ quyết tâm chính trị của Đảng bộ và nguyện vọng của Nhân dân các dân tộc của tỉnh “Quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững”, mà cái đích cuối cùng phải hướng tới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Mục tiêu đó đòi hỏi sự quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên trong nhiệm kỳ tới.

Tôi cơ bản đồng tình với nội dung các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, các đồng chí đã xác định rõ phương hướng; mục tiêu tổng quát; 03 khâu đột phá chiến lược; xây dựng và triển khai 12 đề án, chương trình trọng điểm08 nhiệm vụ trọng tâm; các chủ trương, giải pháp chủ yếu trên từng lĩnh vực rất cụ thể. Đề nghị Đại hội tập trung thảo luận để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao; đồng thời, Tôi xin nhấn mạnh thêm một số nội dung sau: 

Một là, tập trung xây dựng Đảng, xay dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn ĐảngPhát huy vai trò gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, phong cách, công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp, người đứng đầu cấp ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, làm hạt nhân đoàn kết trong hệ thống chính trị. Thực hiện nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Chăm lo xây dựng đội ngũ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, cán bộ dân tộc ít người, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ cấp xã. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác của các cấp ủy đảng; thực hiện phong cách, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, gần dân, vì dân và lắng nghe nhân dân, bám sát thực tiễn cơ sở, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, tổ chức đảng. Chủ động phát hiện sớm, ngăn ngừa các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm của cấp ủy, tổ chức đảng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, công vụ và hiện đại hóa hành chính; nâng cao năng lực quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Tăng cường quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan tham mưu, chế độ trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung thực hiện quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Hai là, tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc và tôn giáo, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phát huy vai trò người có uy tín trong truyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới và giữ gìn an ninh, trật tự, biên giới quốc gia. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 gắn với chương trình giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; chủ động phát hiện, ngăn ngừa hiệu quả việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo vi phạm pháp luật, chống đối, chia rẽ đoàn kết các dân tộc, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Đổi mới và tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Hoàn thiện cơ chế để phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng khối đoàn kết và tạo sự đồng thuận trong xã hội. Quan tâm phát động, tổ chức các phong trào thi đua rộng khắp, sôi nổi, có chiều sâu; cổ vũ, nhân rộng, kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt để tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Ba là, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo bứt phá, để đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Cụ thể là:

Thực hiện tốt công tác quy hoạch tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2025. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững nông, lâm nghiệp trên cơ sở tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện rà soát, quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung; xây dựng và mở rộng các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn, đặc trưng kết hợp với phát triển du lịch sinh tháiChỉ đạo thực hiện tốt công tác khoanh nuôi tái sinh rừng, phát triển rừng sản xuất và các lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao.

Chú trọng phát triển ngành, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mà tỉnh có tiềm năng. Thương mại, dịch vụ, du lịch cần phải có định hướng, quy hoạch phát triển cụ thể, đồng bộ và hệ thống giải pháp phù hợp nhằm phát huy giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc con người Điện Biên, giá trị lịch sử mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, cũng như tiềm năng kinh tế cửa khẩu, đặc biệt là lối mở A Pa Chải, Mường Nhé.

Đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công gắn với thu hút các nguồn lực đầu tư, nhất là các tập đoàn kinh tế lớn trong đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị tạo động lực để phát triển, nâng cấp và sớm hoàn thành công trình Cảng hàng không Điện Biên, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên (đoạn Sơn La - Điện Biên) trước năm 2030. Thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, trọng tâm là xây dựng thành phố Điện Biên Phủ đạt tiêu chí đô thị loại II, tạo động lực phát triển và lan tỏa mạnh đến các đô thị khác trong tỉnh, trong vùng Tây Bắc.

Tập trung công tác giảm nghèo bền vững, tiếp tục kế thừa kinh nghiệm triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo huyện Mường Nhé, huyện Nậm Pồ, để tổ chức nhân rộng việc triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo trong toàn tỉnh, phấn đấu 100% hộ nghèo trong tỉnh chưa có nhà ở kiên cố được hỗ trợ xây dựng nhà ở trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề và giải quyết việc làm, để làm sao số người có việc làm ngày càng tăng, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng. Quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án xóa đói, giảm nghèo; giúp người dân vững tâm an cư, lập nghiệp, giữ gìn nơi “phên dậu”, kiến thiết biên cương vững chắc của Tổ quốc.

Bốn là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng, an ninh đối với cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh; quan tâm đầu tư xây dựng các công trình quốc phòng, thế trận trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện đáp ứng yêu cầu tác chiến, phòng thủ trong tình hình mới. Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân (Quân đội, Công an) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, lực lượng giữ gìn trị an ở cơ sở vững mạnh, đủ khả năng tác chiến khu vực phòng thủ và phát huy vai trò nòng cốt, hạt nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

Duy trì quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào, mở rộng quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế theo đúng đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân giữ gìn, bảo vệ đường biên, mốc giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển, từng bước xây dựng các xã biên giới phát triển toàn diện.

Năm là, Đại hội có nhiệm vụ quan trọng đó là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và trách nhiệm cao, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có tính kế thừa, quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đúng quy định của Đảng, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

Việc bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cần xem xét lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công Đại hội XIII của Đảng; tiếp thu, lĩnh hội tốt tinh thần Đại hội XIII để quán triệt hiệu quả trong Đảng bộ tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng...

Nguồn tin: http://www.baodienbienphu.info.vn/

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang