Họp UBND huyện tháng 11 năm 2022

Thời gian đăng: 11/30/2022 7:27:15 AM

Sáng ngày 29/11/2022, UBND huyện Điện Biên Đông tổ chức phiên họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng 11 và 11 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022. Đồng chí Bùi Ngọc La - Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

318023755_5552445884866600_8428348246533671308_n.jpg

Tại phiên họp, đại diện Lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốcphòng - an ninh tháng 11 và 11 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2022. Theo đó, năm 2022 mặc dù có nhiều khó khăn thánh thức nhưng với sự đồng lòng, đoàn kết của Nhân dân tập trung phát triển kinh tế - XH, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, đến tháng 11 huyện Điện Biên Đông nhiều chỉ tiêu KT – XH đã đạt và vượt so với kế hoạch của tỉnh và NQ HĐND huyện giao như: Tổng diện tích gieo cấy cây lương thực có hạt tăng 247,4 ha so với năm 2021; tổng sản lượng lương thực đạt 33.828,6 tấn, đạt 103,44% so với KH tỉnh giao và NQ HĐND huyện giao. Tổng đàn gia súc phát triển đạt 119,47% KH tỉnh giao, đạt 119,48% NQ HĐND huyện giao. Đào tạo nghề cho 812 lao động, đạt 116% KH tỉnh giao và NQ HĐND huyện giao; tạo việc làm mới cho 703 lao động, đạt 125,54% KH tỉnh giao và NQ HĐND huyện giao; có 3.220 lao động làm việc tại các DN, khu CN đạt 107,33% NQ HĐND huyện giao; Xây dựng hoàn thành 02 trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 100% NQ HĐND huyện giao; tổ chức xây dựng bằng nguồn vốn XHH 21 nhà VH bản đạt 134,48% KH tỉnh giao, đạt 105% NQ HĐND huyện giao; đạt 12,77 tiêu chí/xã đạt 100,01% NQ HĐND huyện giao. Tập trung hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM, đến hết năm 2022 hoàn thành 01 xã cơ bản đạt chuẩn NTM. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo kịp thời, công tác CCHC, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, công tác thi đua - khen thưởng kịp thời. Quốc phòng giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo ổn định.

Cũng tại phiên họp, các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được UBND huyện giao; kết quả triển khai nhiệm vụ của các Tổ công tác; khó khăn, vướng mắc, kiến nghị cần xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.   

316680516_5552446104866578_5739774177335410570_n.jpgNhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12, đồng chí Bùi Ngọc La - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ như: kiểm tra, rà soát tiến độ giải ngân các nguồn vốn của các công trình, dự án trên địa bàn huyện; đôn đốc việc giải ngân các nguồn vốn đã giao đảm bảo giải ngân 100% vốn được giao trong năm 2022; Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư trồng cây Mắc ca và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn các xã; đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệptrên địa bàn huyện phấn đấu hết năm 2022 đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có rừng đạt 100% và đo đạc quy chủ đất lâm nghiệp chưa có rừng đạt 55%; Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nguồn vốn sự nghiệp 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý sớm khởi công các dự án mới thuộc 3 CTMTQG năm 2022 phấn đấu đến 31/12/2022 giải ngân 100% vốn tiếp chi cho các dự án; Đến 31/01/2023 giải ngân 100% vốn các dự án khởi công mới năm 2022…/.

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang