Bế mạc kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI

Thời gian đăng: 12/17/2021 4:59:47 PM

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, sáng ngày 17/12/2021, Kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công tốt đẹp và tổ chức bế mạc.

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND huyện trình tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất quyết nghị thông qua 11 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, về kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn, về cơ chế, chính sách, về chủ trương đầu tư các dự án và các nội dung khác. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển của huyện. HĐND huyện yêu cầu UBND huyện sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong huyện.

Ngay sau kỳ họp này, HĐND huyện yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong huyện và các kiến nghị nêu trong báo cáo kết quả giám sát; yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị được chất vấn và giải trình tại kỳ họp thực hiện đầy đủ các cam kết tại phiên trả lời chất vấn, báo cáo HĐND huyện và cử tri trong huyện vào kỳ họp tiếp theo.

     * Sau đây là toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026, của đồng chí Mùa A Vảng - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện.

 Kính thưa đồng chí tham dự kỳ họp!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh tại huyện, đại biểu HĐND huyện;
Thưa toàn thể kỳ họp!

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ Tư HĐND huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp diễn ra trong điều kiện dịp bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, trước kỳ họp các tổ đại biểu đã tiến hành tiếp xúc cử tri theo quy định với số lượng cử tri phù hợp, các hoạt động bên lề kỳ họp, số lượng khách mời dự kỳ họp giảm so các kỳ họp thường lệ trong điều kiện bình thường.

Mặc dù kỳ họp diễn ra trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, các tổ đại biểu đã đem hết tinh thần trách nhiệm, phản ánh đầy đủ ý kiến của cử tri đến kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận các báo cáo của UBND huyện tình về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu, chi ngân sách năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo về MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông báo của tổ đại biểu HĐND tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh; chủ trương đầu tư dự án bố trí sắp xếp dân cư khu vực đầu nguồn thị trấn Điện Biên Đông và phân bổ chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2022.

Qua quá trình thảo luận, đã có đã có 42 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tại tổ, 12 lượt ý kiến thảo luận, chất vấn tại hội trường ở nhiều lĩnh vực về các vấn đề cử tri quan tâm.

Cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND huyện về kết quả hoạt động năm 2021, kết quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2022, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2022.

Tại kỳ họp này HĐND huyện đã dành thời gian thỏa đáng để chất vấn, trả lời chất vấn lãnh đạo và thành viên Ủy nhân dân huyện. Phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, xây dựng, thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng của các vị đại biểu HĐND huyện đối với các nội dung trình tại kỳ họp và trách nhiệm của đại biểu trước cử tri.

Lãnh đạo và các thành viên UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, ngành cơ bản nắm vững tình hình về lĩnh vực phụ trách, trả lời làm rõ được nhiều nội dung các đại biểu quan tâm, đồng thời có các giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, nội dung trả lời chất vấn đã nhận được sự đồng tình của các đại biểu HĐND huyện. Qua chất vấn, trả lời chất vấn, các vị đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo và thành viên UBND huyện đều thể hiện tinh thần thẳng thắn, khách quan, trách nhiệm cao.

Kính thưa Hội đồng nhân dân huyện!

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của đại biểu, ý kiến tiếp thu, giải trình của lãnh đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị. HĐND huyện đã thảo luận và thông qua 11 Nghị quyết về: Mục tiêu nhiệm vụ phát triển KTXH, an ninh quốc phòng năm 2022; phân bổ thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án san ủi mặt bằng phục vụ di chuyển các hộ dân khu vực đầu nguồn hồ chứa nước sinh hoạt thị trấn ĐBĐ (giai đoạn 1); kết quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND huyện; dự toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022; thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện năm 2022; bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân huyện; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện.

Để thực hiện tốt các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp này. Hội đồng nhân dân huyện giao Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đảm bảo cân đối và hiệu quả sử dụng ngân sách, đáp ứng nhu cầu cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022. Phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thủ tục và tiến hành trồng mắc ca đảm bảo kế hoạch giao.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, theo phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả covid 19”.

Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường nông thôn, các nguồn nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành  gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chính đáng của công dân và của cử tri ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy.

Quan tâm phát triển văn hóa, đầu tư cho con người, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Trước mắt, tập trung triển khai thực hiện thật tốt chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện từ nguồn huy động của Bộ Công an hoàn thành trước 15/01/22.

Tổ chức các hoạt động phù hợp cho Nhân dân đón Tết Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, tiết kiệm.

Đề nghị các cơ quan tư pháp chủ động phối hợp với các ngành liên quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ điều tra, truy tố, xét xử công bằng, công tâm, khách quan các vụ án, vụ việc đảm bảo rằng mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

     Đề nghị Thường trực HĐND và các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện quan tâm, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết  HĐND đã thông qua tại kỳ họp này, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy những mặt tích cực và khắc phục những bất cập, hạn chế. Đề nghị HĐND các địa phương khẩn trương tổ chức họp HĐND để kịp thời triển khai các nghị quyết của HĐND huyện tại địa phương mình.

Ngay sau kỳ họp này đề nghị các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND huyện căn điều kiện thực tế tổ chức tiếp xúc cử tri theo quy định để thông báo kết quả kỳ họp thứ Tư tới cử tri.

Hội đồng nhân dân kêu gọi Nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau cùng phát triển, góp sức xây dựng Điện Biên Đông phát triển nhanh, bền vững theo chủ trương của Đảng.

Trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022, thay mặt thường trực HĐND huyện, tôi kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong huyện lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe - hạnh phúc,
Năm mới năm 2022, dành nhiều thắng lợi!

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nguồn tin: Sao Khuê

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang