Điện Biên Đông xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thời gian đăng: 7/27/2021 9:41:40 AM

ĐBP - Cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã là những người làm việc gần dân nhất, trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện, đưa đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Do đó, đội ngũ này có vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhằm từng bước xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, những năm qua huyện Điện Biên Đông đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Háng Lìa giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Huyện Điện Biên Đông hiện có 276 cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã. Trong đó, cán bộ chuyên trách 136 người, công chức 140 người. Số lượng CBCC cấp xã tuy đã được củng cố, đủ về số lượng song trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, điều hành công việc còn hạn chế, chưa đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Một bộ phận cán bộ chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm, ngại va chạm, đùn đẩy khó khăn, chưa năng động, còn trông chờ, ỷ lại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; việc bố trí và sử dụng cán bộ trên địa bàn chưa thực sự hợp lý, còn nhiều cán bộ lớn tuổi… Để khắc phục tồn tại, hạn chế trên, huyện Điện Biên Đông đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao trình độ, hiệu quả xử lý công việc cho đội ngũ CBCC cấp xã trên địa bàn.

Ông Lò Đại Nghĩa, Trưởng phòng Nội vụ huyện Điện Biên Đông cho biết: Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã, hàng năm huyện chủ động rà soát, thống kê trình độ đội ngũ CBCC, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; cử CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh tổ chức. Mặt khác, huyện phối hợp mở các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực quản lý Nhà nước cho CBCC các xã trên địa bàn; tạo điều kiện cho cán bộ cấp xã học các lớp cao đẳng, đại học để nâng cao trình độ. Từ năm 2019 đến nay, huyện đã cử hơn 530 lượt CBCC cấp xã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; kiến thức, kỹ năng chuyên ngành; quốc phòng - an ninh… Nhờ đó, chất lượng đội ngũ CBCC cấp xã được nâng lên rõ rệt. Trong tổng số 276 CBCC cấp xã trên địa bàn huyện, tỷ lệ có trình độ cao cấp, trung cấp lý luận chính trị chiếm 50,7%, sơ cấp lý luận chính trị đạt 31,8%; cán bộ có trình độ đại học chiếm 51%, cao đẳng 6,1%, trung cấp 38,8%... Đáng chú ý, sau khi đào tạo, bồi dưỡng việc bố trí, sử dụng cán bộ được huyện quan tâm thực hiện, đảm bảo tính kế thừa liên tục và vững chắc.

Cùng với việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác tuyển dụng công chức cấp xã cũng được huyện thực hiện nghiêm túc nhằm thu hút nguồn nhân lực có trình độ về làm việc. Theo đó, CBCC cấp xã được tuyển dụng phải đảm bảo theo chỉ tiêu biên chế, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, có năng lực phù hợp với vị trí việc làm. Từ năm 2019 đến nay, huyện đã tuyển dụng mới 24 công chức cấp xã, gồm: 9 công chức tài chính - kế toán, 6 công chức tư pháp - hộ tịch, 4 công chức văn phòng - thống kê, 4 công chức văn hóa - xã hội và 1 công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng. Nhằm nâng cao hiệu quả, thái độ, tinh thần làm việc, huyện chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, tập trung nâng cao chất lượng đánh giá CBCC cấp xã theo kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Với những CBCC chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, còn hạn chế về năng lực, không đáp ứng yêu cầu công việc, huyện sẽ đưa vào lộ trình tinh giản biên chế.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả công việc, xã Mường Luân đã chủ động xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC xã. Năm 2020, xã đã cử 3 trường hợp đi đào tạo về trung cấp lý luận chính trị, 8 trường hợp tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, 2 trường hợp đăng ký bồi dưỡng về quản lý Nhà nước, 2 trường hợp đi học văn hóa và một số trường hợp tham gia lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ. Trong tổng số 21 biên chế của xã hiện nay có đến 16 đồng chí có trình độ đại học, còn lại đều có trình độ cao đẳng và trung cấp. Về trình độ lý luận chính trị, 14 người có trình độ trung cấp, 5 người có trình độ sơ cấp. Đội ngũ CBCC xã đều được sắp xếp, bố trí đúng chuyên môn nghiệp vụ; chấp hành nghiêm túc nội quy văn hóa công sở, đảm bảo giờ giấc làm việc, có tinh thần trách nhiệm cao trong xử lý công việc. Nhờ vậy, mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh trật tư, xây dựng nông thôn mới đều được xã thực hiện hiệu quả trong những năm qua.

Bài, ảnh: Đức Linh

Nguồn tin: http://www.baodienbienphu.info.vn/

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang