Đồng chí Chủ tịch UBND huyện và Đoàn công tác làm việc với UBND xã Phì Nhừ

Thời gian đăng: 2/8/2023 5:50:18 PM

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02 năm 2023 của UBND huyện, sáng ngày 08/2/2023, Đoàn công tác UBND huyện do đồng chí Bùi Ngọc La - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Phì Nhừ. Cùng đi với Đoàn có đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Tại buổi làm việc, đại diện UBND xã Phì Nhừ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 2 tháng đầu năm 2023 và kết quả thực hiện xây dựng NTM. Theo báo cáo, đến nay xã cơ bản đạt 10 tiêu chí gồm: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, hiện còn 9 tiêu chí chưa đạt đó là tiêu chí giao thông, tiêu chí tổ chức sản xuất, trường học, tiêu chí văn hóa, tiêu chí thu nhập, tiêu chí hộ nghèo, tiêu chí môi trường, tiêu chí quốc phòng, an ninh. Kế hoạch và lộ trình phấn đấu hoàn thành vào quý III năm 2023. Đồng thời, nêu lên những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM.

Đại lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện cũng đã tham gia thảo luận, đánh giá mức hoàn thành của các tiêu chí và chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại. Từ đó, đề ra những giải pháp cụ thể, sát thực với thực tiễn của địa phương để thực hiện trong thời gian tới.

08022023.png

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Bùi Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân xã Phì Nhừ trong thời gian qua, đồng thời, cũng chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế để tìm hướng khắc phục. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phì Nhừ cần quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo NTM, cần bám sát trực tiếp chỉ đạo cơ sở, tuyên truyền cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện, huy động mọi nguồn lực đóng góp của Nhân dân, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã; tập trung chỉ đạo giao đất, giao rừng, chăn nuôi trâu bò; vận động người dân đi lao động các công ty, nhà máy, đi xuất khẩu ở nước ngoài; tiếp tục chỉ đạo trồng cây mắc ca.

Đối với các cơ quan, ban, ngành của huyện, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phải thường xuyên theo dõi, nắm bắt, đôn đốc và hướng dẫn xã thực hiện, đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, tham gia có hiệu quả các hoạt động. 

Nguồn tin: Ngọc Minh

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang