HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH MỞ RỘNG LẦN 11, KHÓA V

Thời gian đăng: 9/20/2019 4:12:07 PM

Ngày 20/9/2019, Hội Cựu chiến binh huyện Điện Biên Đông tổ chức hội nghị Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện mở rộng nhằm sơ kết công tác hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 và lấy phiếu tín nhiệm kiện toàn, bổ sung quy hoạch các chức danh của Hội Cựu chiến binh huyện khóa mới.

CCB.png

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Hội CCB huyện Điện Biên Đông và Hội CCB các xã, thị trấn luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Tiếp tục động viên toàn Hội thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội CCB các cấp đã thực hiện tốt hoạt động tình nghĩa, nhân đạo từ thiện, tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, cán bộ Hội Cựu chiến binh nghỉ hưu qua các thời kỳ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội cũng chú trọng việc chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Hội đã quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay và 63 tổ vay vốn cơ sở với số dư nợ đạt trên 66 tỷ đồng; đã giúp 2.183 hộ vay vốn, tạo việc làm cho nhiều hội viên. Cùng với đó, Hội CCB huyện và Hội cơ sở thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động nhằm tạo tiền đề vững chắc để nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội; phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn đạt kết quả, tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Hội Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới”.

CCB2.png

Hội nghị đã lấy phiếu giới thiệu kiện toàn, bổ sung quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện Điện Biên Đông khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022, và thực hiện quy trình 3 bước lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2017.

Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh huyện Điện Biên Đông và các Hội đoàn thể tổ chức giao ban với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đồng thời tổ chức tập huấn công tác tổ chức - chính sách năm 2019, hướng dẫn chi tiết một số nội dung trong quá trình thi hành Điều lệ Hội, quy định về việc quản lí, sử dụng hội phí và các chế độ chính sách đối với cựu chiến binh, hưởng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong tổ chức Hội Cựu chiến binh/.

Nguồn tin: Lan Anh, Đài TT – TH Điện Biên Đông

 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • Số/Ký hiệu: 547/BC-UBND
  Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang