HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG HỌP PHIÊN THÁNG 9

Thời gian đăng: 10/9/2019 8:52:07 AM

Sáng ngày 4/10/2019 UBND huyện Điện Biên Đông họp phiên thường niên tháng 9. Đồng chí Bùi Ngọc La – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

hinh-sep-la.jpg

Đồng chí Bùi Ngọc La - Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, nhân dân các dân tộc trong huyện đã triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch giao năm 2019; các tổ công tác được UBND huyện thành lập đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Kết quả 9 tháng đầu năm trong 14 chỉ tiêu HĐND huyện giao năm 2019: có 4 chỉ tiêu đã đạt và vượt cao so với Kế hoạch huyện giao: Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 100,08%; Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển đạt 125,29%; Lao động việc làm lao động làm việc ở các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh, huyện đạt 123,53%; Lao động có tổ chức đạt 105%; Giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội không để sảy ra điểm nóng, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương đạt 100%; 5 chỉ tiêu đạt trên 50%, dự ước đến hết năm sẽ đạt đó là chỉ tiêu: Xây dựng nông thôn mới duy trì 15 tiêu chí đã đạt xã Mường luân, các xã còn lại cơ bản tăng thêm 2 tiêu chí; xã Luân Giói tăng 3 tiêu chí; các xã còn lại cơ bản tăng thêm 2 tiêu chí trở lên, Gía trị SX công nghiệp - TTCN đạt 76,63%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 56,18%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và Dịch vụ đạt 70,24%; Chỉ tiêu tăng thêm 2 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; 2 chỉ tiêu đạt thấp, dự ước đến hết năm 2019 khó đạt đó là chỉ tiêu: Phát triển rừng trồng rừng, giao khoán khoanh nuôi tái sinh, giao khoán BVR, tỷ lệ độ che phủ rừng; Chỉ tiêu tăng thêm 9 trường đạt chuẩn quốc gia; Còn lại 3 chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm, dự ước đến hết năm 2019 sẽ đạt đó là chỉ tiêu: Thu nhập bình quân đầu người; Phong trào toàn dân đoàn kết  xây dựng ĐSVH; Tỷ lệ hộ nghèo.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và những tháng cuối năm 2019:Trong đó các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị Quyết HĐND huyện giao năm 2019, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp. Tiếp tục chỉ đạo 08 tổ công tác đã được UBND huyện ban hành Quyết định thành lập, tăng cường giúp đỡ các xã thực hiện các nhiệm vụ được giao; UBND các xã, thị trấn tập trung rà soát các chỉ tiêu KT-XH được giao, chủ động đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện đối với các chỉ tiêu đạt thấp. Thường xuyên đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với các cơ quan, đơn vị về tiến độ, chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác báo cáo, công tác họp giao ban hàng tháng và họp đột xuất để đánh giá kết quả các công việc thực hiện trong tháng, trên cơ sở đó nắm bắt những vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh để kịp thời tháo gỡ và giải quyết. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án khởi công mới năm 2019; Tập trung quyết toán các dự án hoàn thành; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đã giao, hạn chế kết dư chuyển nguồn sang năm sau; Giải quyết dứt điểm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn tồn tại, làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án mới phát sinh. Tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân số, KHHGĐ, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh, xây dựng, đầu tư trên địa bàn. Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư, xử lý kịp thời các đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế đơn thư vượt cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở. Phát huy dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công việc để tạo sự thống nhất trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo; Tạo sự minh bạch trong quản lý điều hành nhằm tạo ra sức mạnh trong thực hiện nhiệm vụ.Triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Dự án đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; Hướng dẫn các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo theo quy định của pháp luật. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng tôn giáo tuyên truyền sai lệch các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong công tác và trong lao động sản xuất; Làm tốt công tác thực hành, tiết kiệm và phòng, chống tham nhũng; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Triển khai, thực hiện tốt có trọng tâm, trọng điểm trong công tác Quốc phòng - An ninh, tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự./

Nguồn tin: Biên Cương – Đài TT – TH Điện Biên Đông

 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • Số/Ký hiệu: 547/BC-UBND
  Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang