Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển khai công tác đối chiếu, phân loại nợ theo định kỳ

Thời gian đăng: 3/1/2022 8:07:13 AM

Thực hiện Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phân loại nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và Văn bản số 4363/NHCS-QLN ngày 30/12/2015 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế phân loại nợ tại NHCSXH thì định kỳ 03 năm NHCSXH tổ chức đối chiếu, phân loại nợ theo khả năng trả nợ của khách hàng một lần.

Ngày 10/12/2021, Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Điện Biên Đông đã ban hành Văn bản số 2309/BĐD-NHCSXH về việc tổ chức thực hiện đối chiếu, phân loại nợ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Điện Biên Đông năm 2021. Theo đó, Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp huyện, UBND cấp xã triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ theo đúng quy định đảm bảo thích ứng, linh hoạt và hiệu quả trong khi triển khai nhiệm vụ năm 2022 trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay.

274550973_4763923767052153_2407046676986959713_n.png

Cán bộ NHCSXH huyện, Hội đoàn thể nhận ủy thác và Tổ trưởng Tổ TK&VV thực hiện công tác đối chiếu phân loại nợ tại địa bàn xã Na Son

Theo quy định, tổng số khách hàng vay vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện phải đối chiếu, phân loại nợ là 8.330 khách hàng, với số tiền dư nợ gốc là 333.495 triệu động; thời gian thực hiện đối chiếu, phân loại nợ bắt đầu từ ngày 01/01/2022 và kết thúc chậm nhất vào ngày 31/5/2022, với phạm vi 100% dự nợ gốc và nợ lãi đến thời điểm cuối ngày 31/12/2021, các khoản dư nợ phát sinh sau ngày 31/12/2021 sẽ được đối chiếu, phân loại vào đợt tiếp theo.

Để triển khai, thực hiện tốt công tác đối chiếu, phân loại nợ tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Điện Biên Đông năm 2021 theo nội dung Văn bản số 2309/BĐD-NHCSXH ngày 10/12/2021 của Ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã xây dựng kế hoạch chi tiết thời gian đối chiếu, phân loại nợ trên địa bàn từng xã, UBND các xã, thị trấn thành lập Ban đối chiếu, phân loại nợ cấp xã nhằm đảm bảo công tác đối chiếu, phân loại nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện phản ánh đúng thực tế, khách quan, đánh giá đúng thực trạng chất lượng tín dụng chính sách và tiếp tục giúp cho Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị nắm được thực trạng nợ đã cho vay đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại địa bàn cấp xã thời gian tới góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện./.

Nguồn tin: Phú Khiêm - NHCSXH

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang