Tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số

Thời gian đăng: 9/15/2022 2:18:28 PM

ĐBP - Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Báo cáo tình hình công tác cải cách hành chính (CCHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, từ năm 2021 đến nay cho thấy cả nước đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật. Một số bộ, cơ quan thực hiện tốt việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh như: Y tế, Thông tin - Truyền thông, Tài chính, Lao động - thương binh và xã hội, Giao thông vận tải, Xây dựng…

Về phân cấp trong giải quyết TTHC, Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết 699/5.187 TTHC trên 100 lĩnh vực (chiếm 13%); theo đó sẽ sửa đổi, bổ sung 232 văn bản để thực thi phương án. Đối với việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong cơ quan hành chính Nhà nước, Văn phòng Chính phủ đã chủ trì cùng các bộ, ngành, địa phương xây dựng, trình lãnh đạo Chính phủ phê duyệt Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, từ nay đến tháng 9/2023 sẽ tập trung rà soát, đơn giản hóa đối với 59 TTHC/nhóm TTHC trọng tâm ưu tiên trên 12 lĩnh vực như: Quản lý ngân sách Nhà nước; quản lý tài sản công; quản lý, sử dụng, khai thác nguồn tài chính từ đất đai, tài nguyên; quản lý đầu tư công; quản lý, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài... Đến nay, cả nước đã thành lập 11.700 bộ phận “một cửa” các cấp để tiếp nhận, giải quyết TTHC; trong đó có 56 trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh được thành lập, 1 địa phương (Đà Nẵng) thành lập bộ phận “một cửa tập trung”, 6 địa phương duy trì mô hình bộ phận “một cửa” tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC đã xây dựng báo cáo đánh giá; đưa ra nhiều khuyến nghị thiết thực, có cơ sở để tiếp tục đơn giản hóa, cắt giảm thực chất TTHC, quy định kinh doanh và thúc đẩy quản lý, điều hành và giám sát dựa trên dữ liệu. Thủ tướng chỉ đạo thời gian tới cần tập trung cải cách TTHC, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của CCHC. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá, đo lường chính xác kết quả, hiệu quả công tác triển khai để có giải pháp thúc đẩy kịp thời; hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số, thực hiện nghiêm quy chế làm việc mới của Chính phủ.

Tin, ảnh: Đức Kiên

Nguồn tin: http://www.baodienbienphu.info.vn/

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang