Triển khai tín dụng ưu đãi đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Thời gian đăng: 8/15/2022 2:57:18 PM

Ngày 30/6/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam ký ban hành Văn bản số 4912/HD-NHCS hướng dẫn cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ.

Theo hướng dẫn, Hộ nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vay vốn: (1) Cho vay hỗ trợ đất ở để sử dụng vào việc trang trải chi phí để có đất ở; (2) Cho vay hỗ trợ nhà ở để sử dụng vào việc trang trải chi phí xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở; (3) Cho vay hỗ trợ đất sản xuất để sử dụng vào việc trang trải chi phí tạo quỹ đất sản xuất; (4) Cho vay chuyển đổi nghề để sử dụng vào việc tri trả chi phí học nghề, chuyển đổi nghề; (5) Cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện vay vốn, mức vốn cho vay, thời hạn cho vay và lãi suất cho vay được thực hiện theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ và Hướng dẫn số 4912/HD-NHCS ngày 30/6/2022 của NHCSXH Việt Nam.

1582022.jpg

Cán bộ NHCSXH huyện triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 28/2022/NĐ/CP

Nhằm phát huy vai trò, hiệu quả của nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đảm bảo mục tiêu của Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 trên địa bàn huyện, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền về các chính sách tín dụng ưu đãi đối với Hộ nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núitheo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ để người dân, đối tượng thụ hưởng trên địa bàn huyện hiểu và thực hiện; đảm bảo cho vay đúng đối tượng, đủ điều kiện, rõ ràng, công khai, minh bạch và không bỏ sót đối tượng đủ điều kiện, có nhu cầu vay vốn, đồng thời không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách./.

Nguồn tin: Phú Khiêm - NHCSXH

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang