Huyện Điện Biên Đông tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, của huyện

Thời gian đăng: 5/11/2022 9:48:17 AM

Ngày 10/5/2022, Huyện ủy Điện Biên Đông đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, của huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lò Hải Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Bùi Ngọc La, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ huyện đến 14 điểm cầu các, thị trấn với sự tham gia của 250 đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên cấp huyện quán triệt các văn bản: Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Thông báo Kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Nghị quyết số 16-NQ/HU, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2021-2025 và một số văn bản khác.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lò Hải Dung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng  nội dung các văn bản đã được truyền đạt tại Hội nghị đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Nguồn tin: Quàng Thủy - BTGHU

 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang