DANH SÁCH VĂN BẢN
11-20 of 67<  1  2  3  4  5  6  7  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
340/KL-UBND 04/29/2021 Kết luận Thanh tra: Việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công nhân; Luật khiếu nại; Luật Tố cáo; luật phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, huyện Điện Biên Đông , tỉnh Điện Biên
13/BC-VP Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý I năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
131/KL-UBND 22/02/2021 Kết Luận Thanh Tra: Công tác quản lý, sử dụng ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác tại UBND Keo Lôm,huyện Điện Biên Đông
Biểu kèm theo QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
56/QĐ-UBND 01/19/2021 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
103/BC-VP Báo cáo Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
58/BC-VP Báo cáo Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý III năm 2020 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
815/KL-UBND KẾT LUẬN THANH TRA: Công tác xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng NTM
644/2016/QĐ-UBND 02/17/2016 Quy chế tiếp công dân
40/BC-UBND 06/23/2020 Báo cáo kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết TTHC Quý II năm 2020 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • Số/Ký hiệu: 547/BC-UBND
  Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang