DANH SÁCH VĂN BẢN
21-30 of 67<  1  2  3  4  5  6  7  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
509/QĐ-UBND 04/8/2020 Quyết định ban hành nội dung, phương thức chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
259/KL-UBND 03/18/2020 Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông
105/KL-UBND 02/12/2020 KẾT LUẬN THANH TRA
148/QĐ-UBND 02/10/2020 Quyết định về việc công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2019
3522/QĐ-UBND 12/31/2019 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
102/NQ-HĐND 12/20/2019 NGHỊ QUYẾT: Về kết quả giám sát "Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 10/02/2017 của BCH Đảng bộ huyện khóa V về phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020"
106/NQ-HĐND 12/20/2019 NGHỊ QUYẾT: Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020
916/KL-UBND 11/4/2019 KẾT LUẬN THANH TRA: Công tác quản lý, sử dụng ngân sách tại phòng Văn hóa - Thông tin huyện Điện Biên Đông
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
THUYẾT MINH Quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • Số/Ký hiệu: 547/BC-UBND
  Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang