DANH SÁCH VĂN BẢN
51-60 of 67<  1  2  3  4  5  6  7  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
1528/QĐ-UBND 07/26/2018 V/v công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018
61/2018/NĐ-CP 04/23/2018 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
458 06/21/2018 Mời họp UBND huyện tháng 6/2018
403/CTR-UBND 06/5/2018 Chương trình Công tác tháng 6 năm 2018
1137/UBND-TTTH 05/7/2018 V/v: Triển khai liên thông gửi, nhận văn bản điện tử từ UBND huyện, thị xã, thành phố xuống UBND các xã, phường, thị trấn.
430/BTTTT-CATTT V/v Hướng dẫn bảo đảm ATTT cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức nhà nước
2132/BTTTT-VNCERT V/v Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các cổng/ trang thông tin điện tử
3020/QĐ-UBND 12/29/2017 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018
01/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định, chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên
02/2018/QĐ-UBND Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • Số/Ký hiệu: 547/BC-UBND
  Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang