DANH SÁCH Văn bản chỉ đạo, điều hành Ban hành
1-10 of 17<  1  2  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
Số 101/TB-VP Công khai quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện
644/2016/QĐ-UBND 02/17/2016 Quy chế tiếp công dân
509/QĐ-UBND 04/8/2020 Quyết định ban hành nội dung, phương thức chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
259/KL-UBND 03/18/2020 Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông
54/NQ-HĐND 07/19/2019 NGHỊ QUYẾT: Về kết quả giám sát “Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang, cải tạo và bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị quyết 30a, Nghị định 35/2015/NĐ-CP trên địa bàn huyện Điện Biên Đông từ năm 2015-2018”
53/NQ-HĐND 07/19/2019 NGHỊ QUYẾT: Về chương trình hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện năm 2020
52/NQ-HĐND 07/19/2019 NGHỊ QUYẾT: Về việc Hiệu chỉnh đường địa giới hành chính cấp xã, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
51/NQ-HĐND 07/19/2019 NGHỊ QUYẾT: Về việc thành lập đoàn giám sát “Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 10/02/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa V, về phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017-2020”
50/NQ-HĐND 07/19/2019 NGHỊ QUYẾT: Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018
49/NQ-HĐND 07/19/2019 NGHỊ QUYẾT: Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019
 • Số/Ký hiệu: 1184/KL-UBND
  Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Mường Luân, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 47UBND -UBND-TTr
  Kết luận Thanh tra:Công tác quản lý, ngân sách xã đối với UBND xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
 • Số/Ký hiệu: 553/BC-UBND
  Kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2021
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang