DANH SÁCH UBND Huyện Ban hành
1-10 of 31<  1  2  3  4  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
744/KL-UBND 08/9/2021 Kết Luận Thanh Tra: Công tác quản lý, sử dụng ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác tại UBND xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông
215/BC-UBND Báo cáo Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý II năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
215/BC-UBND 06/25/2021 Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý II năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
383/UBND-VP 05/11/2021 Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
340/KL-UBND 04/29/2021 Kết luận Thanh tra: Việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công nhân; Luật khiếu nại; Luật Tố cáo; luật phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, huyện Điện Biên Đông , tỉnh Điện Biên
131/KL-UBND 22/02/2021 Kết Luận Thanh Tra: Công tác quản lý, sử dụng ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác tại UBND Keo Lôm,huyện Điện Biên Đông
Biểu kèm theo QĐ v/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
56/QĐ-UBND 01/19/2021 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021
815/KL-UBND KẾT LUẬN THANH TRA: Công tác xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng NTM
644/2016/QĐ-UBND 02/17/2016 Quy chế tiếp công dân
 • Số/Ký hiệu: 744/KL-UBND
  Kết Luận Thanh Tra: Công tác quản lý, sử dụng ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác tại UBND xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông
 • Số/Ký hiệu: 215/BC-UBND
  Báo cáo Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý II năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • Số/Ký hiệu: 215/BC-UBND
  Kết quả chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính Quý II năm 2021 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập: Tổng lượt truy cập Trang